IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Biologisk sikkerhed ved fødevarer - Indledning

Biologiske farer som f.eks. bakterier, vira eller prioner findes i fødevarer, navnlig i animalske produkter. Navnlig Salmonella en i fjerkræ, Listeria monocytogenes i mejeriprodukter og kødprodukter, biotoksiner i levende bløddyr, trikiner i heste, vildsvin og tamsvin og BSE en i kvæg udgør alle en alvorlig risiko for folkesundheden. Efter fødevarekrisen i 1990'erne traf Kommissionen nye foranstaltninger med henblik på at øge fødevaresikkerheden og genoprette forbrugernes tillid. Disse foranstaltninger, som er baseret på underbyggede videnskabelige udtalelser, omfatter: