IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Lijst van inrichtingen in derde landen

Lijst van inrichtingen uit derde landen per sector

Lijst van inrichtingen uit derde landen per land

Third Country Establishments list - Information

Runder bedrijfCLAUSULE VAN NIET-VERANTWOORDELIJKHEID / LMS INRICHTINGEN
LBM (VS)

De Beschikking 2006/766/EG werd gewijzigd door het Besluit van de Commissie 2009/951/EU en de bovenvermelde landen werden overgebracht naar Bijlage I (Tweekleppige weekdieren) of Bijlage II (Visserijproducten) van deze Beschikking. Inrichtingen, schepen, productiecentra of verzendingscentra zullen worden vermeld op Communautair niveau. De bedrijfslijsten werden nog niet voor alle landen gepubliceerd, maar zullen geleidelijk aan gepubliceerd worden naarmate de gegevens door de betreffende landen worden verstrekt.

Ten einde een onderbreking in handel te vermijden, werden de lidstaten gevraagd de invoer van dergelijke producten toe te staan, zoals vermeld in Bijlage I en Bijlage II van de Beschikking 2009/951/EU, van deze landen onder het onder het oude regime, tot de EU- ondernemingslijsten van kracht zijn.