IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
EU:s handlingsplan för djurskydd – Inledning

Europeiska kommissionen håller för närvarande på att utarbeta en handlingsplan för djurskydd. Handlingsplanen omfattar de initiativ som planeras för de närmsta åren. Eftersom det är mycket viktigt att ta hänsyn till medborgarnas åsikter i den här typen av initiativ har kommissionen valt att hålla detta samråd via Internet för att samla in uppgifter om allmänhetens inställning till djurskydd. Enkäten gäller produktionsdjur, dvs. djur som föds upp av människor och används för framställning av livsmedel, ull, päls och liknande.

Sammanfattning av svarsstatistiken från Internetsamrådet om djurskydd för produktionsdjur en pdf