Language selector

 
left
  EU:s handlingsplan för djurskydd – Inledningslide
right
transtrans
 

Europeiska kommissionen håller för närvarande på att utarbeta en handlingsplan för djurskydd. Handlingsplanen omfattar de initiativ som planeras för de närmsta åren. Eftersom det är mycket viktigt att ta hänsyn till medborgarnas åsikter i den här typen av initiativ har kommissionen valt att hålla detta samråd via Internet för att samla in uppgifter om allmänhetens inställning till djurskydd. Enkäten gäller produktionsdjur, dvs. djur som föds upp av människor och används för framställning av livsmedel, ull, päls och liknande.

Sammanfattning av svarsstatistiken från Internetsamrådet om djurskydd för produktionsdjur en pdf

 • Resultat avseende respondenter under 18 år en pdf
 • Resultat avseende respondenter i åldersgruppen 18-29 år en pdf
 • Resultat avseende respondenter i åldersgruppen 30-39 år en pdf
 • Resultat avseende respondenter i åldersgruppen 40-55 år en pdf
 • Resultat avseende respondenter i åldersgruppen 56-65 år en pdf
 • Resultat avseende respondenter över 65 år en pdf

 • Resultat avseende kvinnliga respondenter en pdf
 • Resultat avseende manliga respondenter en pdf

 • Resultat avseende respondenter från Österrike (AT) en pdf
 • Resultat avseende respondenter från Belgien (BE) en pdf
 • Resultat avseende respondenter från Bulgarien (BG) en pdf
 • Resultat avseende respondenter från Kroatien (HR) en pdf
 • Resultat avseende respondenter från Cypern (CY) en pdf
 • Resultat avseende respondenter från Tjeckien (CZ) en pdf
 • Resultat avseende respondenter från Danmark (DK) en pdf
 • Resultat avseende respondenter från Estland (EE) en pdf
 • Resultat avseende respondenter från Finland (FI) en pdf
 • Resultat avseende respondenter från Frankrike (FR) en pdf
 • Resultat avseende respondenter från Tyskland (DE) en pdf
 • Resultat avseende respondenter från Grekland (EL) en pdf
 • Resultat avseende respondenter från Ungern (HU) en pdf
 • Resultat avseende respondenter från Irland (IE) en pdf
 • Resultat avseende respondenter från Italien (IT) en pdf
 • Resultat avseende respondenter från Lettland (LV) en pdf
 • Resultat avseende respondenter från Litauen (LT) en pdf
 • Resultat avseende respondenter från Luxemburg (LU) en pdf
 • Resultat avseende respondenter från Malta (MT) en pdf
 • Resultat avseende respondenter från Polen (PL) en pdf
 • Resultat avseende respondenter från Portugal (PT) en pdf
 • Resultat avseende respondenter från Rumänien (RO) en pdf
 • Resultat avseende respondenter från Slovakien (SK) en pdf
 • Resultat avseende respondenter från Slovenien (SI) en pdf
 • Resultat avseende respondenter från Spanien (ES) en pdf
 • Resultat avseende respondenter från Sverige (SE) en pdf
 • Resultat avseende respondenter från Nederländerna (NL) en pdf
 • Resultat avseende respondenter från Turkiet (TR) en pdf
 • Resultat avseende respondenter från Storbritannien (UK) en pdf

 • Resultat avseende respondenter från EU-15 en pdf
 • Resultat avseende respondenter från EU-25 en pdf
 • Resultat avseende respondenter från de 10 "nya" medlemsstaterna en pdf
 • Resultat avseende respondenter från "övriga europeiska länder" en pdf
 • Resultat avseende respondenter från "övriga icke-europeiska länder" en pdf
 • Resultat avseende respondenter från BG, HR, RO, TR en pdf
 • Resultat avseende respondenter från ES, PT, EL, IT, CY, FR en pdf

 • Resultat avseende respondenter som inte representerar någon organisation en en pdf
 • Resultat avseende respondenter som representerar en organisation en en pdf

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs