IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Akcijski nacrt Skupnosti za dobro pocutje in zascito zivali - Uvod

Evropska Komisija pripravlja akcijski nacrt Skupnosti za dobro pocutje in zascito zivali, ki bo orisal pobude na tem podrocju, nacrtovane za prihodnja leta. Zelo pomembno je, da te pobude upostevajo stalisca drzavljanov. Namen tega internetnega posvetovanja je tako zbrati podatke o tem, kaj javnost meni o dobrem pocutju in zasciti rejnih zivali.

Povzetek statistike odgovorov na javno internetno posvetovanje glede zašcite in dobrega pocutja domacih živali en pdf