Language selector

 
left
  Akcijski nacrt Skupnosti za dobro pocutje in zascito zivali - Uvodslide
right
transtrans
 

Evropska Komisija pripravlja akcijski nacrt Skupnosti za dobro pocutje in zascito zivali, ki bo orisal pobude na tem podrocju, nacrtovane za prihodnja leta. Zelo pomembno je, da te pobude upostevajo stalisca drzavljanov. Namen tega internetnega posvetovanja je tako zbrati podatke o tem, kaj javnost meni o dobrem pocutju in zasciti rejnih zivali.

Povzetek statistike odgovorov na javno internetno posvetovanje glede zašcite in dobrega pocutja domacih živali en pdf

 • Odgovori oseb, mlajših od 18 let en pdf
 • Odgovori oseb med 18 in 29 leti en pdf
 • Odgovori oseb med 30 in 39 leti en pdf
 • Odgovori oseb med 40 in 55 leti en pdf
 • Odgovori oseb med 56 in 65 leti en pdf
 • Odgovori oseb, starejših od 65 let en pdf

 • Odgovori žensk en pdf
 • Odgovori moških en pdf

 • Odgovori vprašancev iz Avstrije (AT) en pdf
 • Odgovori vprašancev iz Belgije (BE) en pdf
 • Odgovori vprašancev iz Bolgarije (BG) en pdf
 • Odgovori vprašancev iz Hrvaške (HR) en pdf
 • Odgovori vprašancev iz Cipra (CY) en pdf
 • Odgovori vprašancev iz Ceške (CZ) en pdf
 • Odgovori vprašancev iz Danske (DK) en pdf
 • Odgovori vprašancev iz Estonije (EE) en pdf
 • Odgovori vprašancev iz Finske (FI) en pdf
 • Odgovori vprašancev iz Francije (FR) en pdf
 • Odgovori vprašancev iz Nemcije (DE) en pdf
 • Odgovori vprašancev iz Grcije (EL) en pdf
 • Odgovori vprašancev iz Madžarske (HU) en pdf
 • Odgovori vprašancev iz Irske (IE) en pdf
 • Odgovori vprašancev iz Italije (IT) en pdf
 • Odgovori vprašancev iz Latvije (LV) en pdf
 • Odgovori vprašancev iz Litve (LT) en pdf
 • Odgovori vprašancev iz Luksemburga (LU) en pdf
 • Odgovori vprašancev iz Malte (MT) en pdf
 • Odgovori vprašancev iz Poljske (PL) en pdf
 • Odgovori vprašancev iz Portugalske (PT) en pdf
 • Odgovori vprašancev iz Romunije (RO) en pdf
 • Odgovori vprašancev iz Slovaške (SK) en pdf
 • Odgovori vprašancev iz Slovenije (SI) en pdf
 • Odgovori vprašancev iz Španije (ES) en pdf
 • Odgovori vprašancev iz Švedske (SE) en pdf
 • Odgovori vprašancev iz Nizozemske (NL) en pdf
 • Odgovori vprašancev iz Turcije (TR) en pdf
 • Odgovori vprašancev iz Združenega kraljestva (UK) en pdf

 • Odgovori vprašancev iz EU-15 en pdf
 • Odgovori vprašancev iz EU-25 en pdf
 • Odgovori vprašancev iz desetih „novih“ držav clanic /b> en pdf
 • Odgovori vprašancev iz „drugih evropskih držav“ en pdf
 • Odgovori vprašancev iz „drugih neevropskih držav“ en pdf
 • Odgovori vprašancev iz BG, HR, RO, TR en pdf
 • Odgovori vprašancev iz ES, PT, EL, IT, CY, FR en pdf

 • Odgovori oseb, ki niso zastopniki kake organizacije en en pdf
 • Odgovori zastopnikov kake organizacije en en pdf

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript