IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Akcný plán Spolocenstva o starostlivosti o zvieratá a ich ochrane- úvod

Európska komisia v súcasnosti pripravuje Akcný plán Spolocenstva o starostlivosti o zvieratá a ich ochrane, v ktorom sa nacrtnú iniciatívy plánované v tejto oblasti na nadchádzajúce roky. Je velmi dôlezité, aby tieto iniciatívy zohladnovali názory obcanov a preto sa organizuje táto internetová diskusia, ktorej cielom je zhromazdit informácie týkajúce sa postoja verejnosti k starostlivosti o hospodárske zvieratá a ich ochrane.

Zhrnutie štatistiky odpovedí na verejnú internetovú anketu na tému ochrany a dobrých životných podmienok zvierat en pdf