Language selector

 
left
  Akcný plán Spolocenstva o starostlivosti o zvieratá a ich ochrane- úvodslide
right
transtrans
 

Európska komisia v súcasnosti pripravuje Akcný plán Spolocenstva o starostlivosti o zvieratá a ich ochrane, v ktorom sa nacrtnú iniciatívy plánované v tejto oblasti na nadchádzajúce roky. Je velmi dôlezité, aby tieto iniciatívy zohladnovali názory obcanov a preto sa organizuje táto internetová diskusia, ktorej cielom je zhromazdit informácie týkajúce sa postoja verejnosti k starostlivosti o hospodárske zvieratá a ich ochrane.

Zhrnutie štatistiky odpovedí na verejnú internetovú anketu na tému ochrany a dobrých životných podmienok zvierat en pdf

 • Výsledky respondentov mladších ako 18 rokov en pdf
 • Výsledky respondentov vo veku 18-29 rokov en pdf
 • Výsledky respondentov vo veku 30-39 rokov en pdf
 • Výsledky respondentov vo veku 40-55 en pdf
 • Výsledky respondentov vo veku 56-65 rokov en pdf
 • Výsledky v prípade respondentov starších ako 65 rokov en pdf

 • Výsledky respondentov ženského pohlavia en pdf
 • Výsledky respondentov mužského pohlavia en pdf

 • Výsledky respondentov z Rakúska (AT) en pdf
 • Výsledky respondentov z Belgicka (BE) en pdf
 • Výsledky respondentov z Bulharska (BG) en pdf
 • Výsledky respondentov z Chorvátska (HR) en pdf
 • Výsledky respondentov z Cypru (CY) en pdf
 • Výsledky respondentov z Ceskej republiky (CZ) en pdf
 • Výsledky respondentov z Dásnka (DK) en pdf
 • Výsledky respondentov z Estónska (EE) en pdf
 • Výsledky respondentov z Fínska (FI) en pdf
 • Výsledky respondentov z Francúzska (FR) en pdf
 • Výsledky respondentov z Nemecka (DE) en pdf
 • Výsledky respondentov z Grécka (EL) en pdf
 • Výsledky respondentov z Madarska (HU) en pdf
 • Výsledky respondentov z Írska (IE) en pdf
 • Výsledky respondentov z Talianska (IT) en pdf
 • Výsledky respondentov z Lotyšska (LV) en pdf
 • Výsledky respondentov z Litvy (LT) en pdf
 • Výsledky respondentov z Luxemburska (LU) en pdf
 • Výsledky respondentov z Malty (MT) en pdf
 • Výsledky respondentov z Polska (PL) en pdf
 • Výsledky respondentov z Portugalska (PT) en pdf
 • Výsledky respondentov z Rumunska (RO) en pdf
 • Výsledky respondentov zo Slovinska (SI) en pdf
 • Výsledky respondentov zo Španielska (ES) en pdf
 • Výsledky respondentov zo Švédska (SE) en pdf
 • Výsledky respondentov z Holandska (NL) en pdf
 • Výsledky respondentov z Turecka (TR) en pdf
 • Výsledky respondentov zo Spojeného královstva (UK) en pdf

 • Výsledky respondentov z EU-15 en pdf
 • Výsledky respondentov z EU-25 en pdf
 • Výsledky respondentov z 10 „nových“ clenských štátov en pdf
 • Výsledky respondentov z „iného európskeho štátu“ en pdf
 • Výsledky respondentov z „iného mimoeurópskeho štátu“ en pdf
 • Výsledky respondentov z BG, HR, RO TR en pdf
 • Výsledky respondentov z ES PT EL IT CY FR en pdf

 • Výsledky respondentov, ktorí nezastupujú organizáciu en en pdf
 • Výsledky respondentov, ktorí zastupujú organizáciu en en pdf

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript