IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Communautair actieplan voor het welzijn en de bescherming van dieren - Inleiding

De Europese Commissie bereidt momenteel een communautair actieplan voor het welzijn en de bescherming van dieren voor. Hierin zullen de voor de komende jaren geplande initiatieven op dit gebied uiteengezet worden. Het is erg belangrijk dat bij het nemen van dergelijke initiatieven met de ideeën van Europese burgers rekening wordt gehouden. Deze raadpleging via internet wordt gehouden om informatie te verzamelen over de wijze waarop aangekeken wordt tegen het welzijn en de bescherming van landbouwhuisdieren.

Overzicht van de responsgegevens van de openbare internetraadpleging over de bescherming en het welzijn van landbouwhuisdieren en pdf