Language selector

 
left
  Communautair actieplan voor het welzijn en de bescherming van dieren - Inleidingslide
right
transtrans
 

De Europese Commissie bereidt momenteel een communautair actieplan voor het welzijn en de bescherming van dieren voor. Hierin zullen de voor de komende jaren geplande initiatieven op dit gebied uiteengezet worden. Het is erg belangrijk dat bij het nemen van dergelijke initiatieven met de ideeën van Europese burgers rekening wordt gehouden. Deze raadpleging via internet wordt gehouden om informatie te verzamelen over de wijze waarop aangekeken wordt tegen het welzijn en de bescherming van landbouwhuisdieren.

Overzicht van de responsgegevens van de openbare internetraadpleging over de bescherming en het welzijn van landbouwhuisdieren en pdf

 • Resultaten voor de respondenten onder de 18 jaar en pdf
 • Resultaten voor de respondenten van 18-29 jaar en pdf
 • Resultaten voor de respondenten van 30-39 jaar en pdf
 • Resultaten voor de respondenten van 40-55 jaar en pdf
 • Results for respondents 56-65 years en pdf
 • Resultaten voor de respondenten boven de 65 jaar en pdf

 • Resultaten voor de vrouwelijke respondenten en pdf
 • Resultaten voor de mannelijke respondenten en pdf

 • Resultaten voor de respondenten uit Oostenrijk (AT) en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit België (BE) en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit Bulgarije (BG) en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit Kroatië (HR) en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit Cyprus (CY) en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit Tsjechië (CZ) en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit Denemarken (DK) en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit Estland (EE) en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit Finland (FI) en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit Frankrijk (FR) en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit Duitsland (DE) en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit Griekenland (EL) en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit Hongarije (HU) en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit Ierland (IE) en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit Italië (IT) en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit Letland (LV) en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit Litouwen (LT) en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit Luxemburg (LU) en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit Malta (MT) en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit Polen (PL) en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit Portugal (PT) en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit Roemenië (RO) en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit Slowakije (SK) en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit Slovenië (SI) en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit Spanje (ES) en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit Zweden (SE) en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit Nederland (NL) en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit Turkije (TR) en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit het Verenigd Koninkrijk (UK) en pdf

 • Resultaten voor de respondenten uit EU-15 en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit EU-25 en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit de 10 "nieuwe" lidstaten en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit "overige Europese landen" en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit "overige niet-Europese landen" en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit BG, HR, RO TR en pdf
 • Resultaten voor de respondenten uit ES PT EL IT CY FR en pdf

 • Resultaten voor de respondenten die geen organisatie vertegenwoordigen en en pdf
 • Resultaten voor de respondenten die een organisatie vertegenwoordigen en en pdf

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs