Language selector

 
left
  Pjan ta' Azzjoni Komunitarju dwar il-Benesseri u l-Harsien ta' l-Annimali - Introduzzjonislide
right
transtrans
 

Il-Kummissjoni Ewropea bhalissa qieghda thejji pjan ta' Azzjoni Komunitarju dwar il-Benesseri u l-Harsien ta' l-Annimali li se jispjega l-attivitajiet ippjanati f'dan il-qasam ghas-snin li gejjin. Huwa importnati hafna li dawn l-inzjattivi jqisu l-opinjonijiet tac-cittadini u ghalhekk qed tigi organizzata din il-konsultazzjoni bl-internet sabiex jingabar taghrif dwar attitudnijiet pubblici ghall-benesseri u l-harsien ta' l-annimali mizuma fl-irziezet u l-farms.

Sommarju ta’ l-istatistika tat-twegibiet ghall-konsultazzjoni ta’ interess pubbliku dwar il-hsarien u l-benesseri ta’ l-annimali mrobbija fl-irziezet u l-farms. en pdf

 • Rizultati: persuni li wiegbu li ghandhom anqas minn18-il sena en pdf
 • Rizultati: 18-29 sena en pdf
 • Rizultati: 30-39 sena en pdf
 • Rizultati: 40-55 sena en pdf
 • Rizultati: 56-65 sena en pdf
 • Rizultati: aktar minn 65 sena en pdf

 • Rizultati: nisa en pdf
 • Rizultati: irgiel en pdf

 • Rizultati: l-Ungerija (HU)
 • Rizultati: l-Awstrija (AT) en pdf
 • Rizultati: il-Belgju (BE) en pdf
 • Rizultati: il-Bulgarija (BG) en pdf
 • Rizultati: ir-Repubblika Ceka (CZ) en pdf
 • Rizultati: Cipru (CY) en pdf
 • Rizultati: ir-Repubblika Ceka (CZ) en pdf
 • Rizultati: id-Danimarka (DK) en pdf
 • Rizultati: l-Estonja (EE) en pdf
 • Rizultati: il-Finlandja (FI) en pdf
 • Rizultati: Franza (FR) en pdf
 • Rizultati: il-Germanja (DE) en pdf
 • Rizultati: il-Grecja (EL) en pdf
 • Rizultati: l-Ungerija (HU) en pdf
 • Rizultati: l-Irlanda (IE) en pdf
 • Rizultati: l-Italja (IT) en pdf
 • Rizultati: il-Latvja (LV) en pdf
 • Rizultati: il-Litwanja (LT) en pdf
 • Rizultati: il-Lussemburgu (LU) en pdf
 • Rizultati: Malta (MT) en pdf
 • Rizultati: il-Polonja (PL) en pdf
 • Rizultati: il-Portugall (PT) en pdf
 • Rizultati: ir-Rumanija (RO) en pdf
 • Rizultati: is-Slovakkja (SK) en pdf
 • Rizultati: is-Slovakkja (SK) en pdf
 • Rizultati: Spanja (ES) en pdf
 • Rizultati: l-Izvezja(SE) en pdf
 • Rizultati: L-Olanda (NL) en pdf
 • Rizultati: it-Turkija(TR) en pdf
 • Rizultati: ir-Renju Unit (UK) en pdf

 • Rizultati: UE-15 en pdf
 • Rizultati: UE-25 en pdf
 • Rizultati: l-10 Stati Membri "Godda" en pdf
 • Rizultati: "Pajjiz Ewropew Iehor" en pdf
 • Rizultati: "Pajjiz Mhux-Ewropew Iehor" en pdf
 • Rizultati: BG, HR, RO TR en pdf
 • Rizultati: ES PT EL IT CY FR en pdf

 • Rizultati ghal min wiegeb u ma jirrapprezentax organizzazzjoni en en pdf
 • Rizultati ghal min wiegeb u jirrapprezentax organizzazzjoni en en pdf

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript