IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Kopienas ricibas plans attieciba uz dzivnieku labturibu un aizsardzibu - ievads

Eiropas Komisija pasreiz izstrada Kopienas ricibas planu attieciba uz dzivnieku labturibu un aizsardzibu, kura bus izklastitas nakamo gadu planotas iniciativas saja joma. Loti svarigi, lai sajas iniciativas butu nemts vera iedzivotaju viedoklis, tadel tiek organizeta si aptauja ar interneta starpniecibu, lai uzzinatu, kada ir sabiedribas attieksme pret lauksaimniecibas dzivnieku labturibu un aizsardzibu.

Atbilžu statistikas kopsavilkums par interneta veikto sabiedrisko apspriešanos par lauksaimniecibas dzivnieku aizsardzibu un labturibu en pdf