IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Bendrijos veiksmu planas del gyvunu geroves ir apsaugos. Ivadas

Europos Komisija ruošia Bendrijos veiksmu plana del gyvunu geroves ir apsaugos, kuriame bus pristatytos šioje srityje ateinanciais metais planuojamos iniciatyvos. Ši apklausa internete pades ištirti visuomenes požiuri i ukiuose auginamu gyvuliu gerove ir apsauga – apklausa yra organizuojama del to, kad tokiose iniciatyvose yra labai svarbu atsižvelgti i pilieciu nuomone.

Statistiniu duomenu, gautu atlikus internetu visuomenes apklausa del ukiuose auginamu gyvunu apsaugos ir geroves, suvestine en pdf