IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Eläinten hyvinvointia ja eläinsuojelua koskeva yhteisön toimintaohjelma – Johdanto

Euroopan komissio valmistelee parhaillaan eläinten hyvinvointia ja eläinsuojelua koskevaa yhteisön toimintaohjelmaa, jonka tarkoituksena on esitellä tulevien vuosien suunnitellut aloitteet kyseisellä alalla. Koska aloitteissa on hyvin tärkeää ottaa huomioon kansalaisten näkemykset, Internet-kyselyllä kerätään tietoja kotieläinten hyvinvointia ja suojelua koskevista yleisistä asenteista.

Tiivistelmä vastaustilastoista, jotka saatiin tuotantoeläinten suojelusta ja hyvinvoinnista järjestetyn julkisen Internet-kyselyn tuloksena en pdf