IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Loomade heaolu ja kaitset käsitlev ühenduse tegevuskava - sissejuhatus

Euroopa Komisjon valmistab praegu ette loomade heaolu ja kaitset käsitlevat ühenduse tegevuskava, milles esitatakse järgmisteks aastateks kavandatavad algatused kõnealuses valdkonnas. Nende algatuste puhul on väga oluline, et võetakse arvesse kodanike arvamusi ja seepärast korraldatakse Interneti-põhine avaliku arvamuse uuring põllumajandusloomade heaolu ja kaitse teemal.

Kokkuvõte vastustest, mis saadi põllumajandusloomade kaitset ja heaolu käsitleva avaliku Interneti-arutelu tulemusel en pdf