Language selector

 
left
  Loomade heaolu ja kaitset käsitlev ühenduse tegevuskava - sissejuhatusslide
right
transtrans
 

Euroopa Komisjon valmistab praegu ette loomade heaolu ja kaitset käsitlevat ühenduse tegevuskava, milles esitatakse järgmisteks aastateks kavandatavad algatused kõnealuses valdkonnas. Nende algatuste puhul on väga oluline, et võetakse arvesse kodanike arvamusi ja seepärast korraldatakse Interneti-põhine avaliku arvamuse uuring põllumajandusloomade heaolu ja kaitse teemal.

Kokkuvõte vastustest, mis saadi põllumajandusloomade kaitset ja heaolu käsitleva avaliku Interneti-arutelu tulemusel en pdf

 • Alla 18-aastastelt saadud vastuste tulemused en pdf
 • 18- kuni 29-aastastelt saadud vastuste tulemused en pdf
 • 30- kuni 39-aastastelt saadud vastuste tulemused en pdf
 • 40- kuni 55-aastastelt saadud vastuste tulemused en pdf
 • 56- kuni 65-aastastelt saadud vastuste tulemused en pdf
 • Üle 65-aastastelt saadud vastuste tulemused en pdf

 • Naistelt saadud vastuste tulemused en pdf
 • Meestelt saadud vastuste tulemused en pdf

 • Austrialt (AT) saadud vastuste tulemused en pdf
 • Belgialt (BE) saadud vastuste tulemused en pdf
 • Bulgaarialt (BG) saadud vastuste tulemused en pdf
 • Horvaatialt (HR) saadud vastuste tulemused en pdf
 • Küproselt (CY) saadud vastuste tulemused en pdf
 • Tšehhi Vabariigilt (CZ) saadud vastuste tulemused en pdf
 • Taanilt (DK) saadud vastuste tulemused en pdf
 • Eestilt (EE) saadud vastuste tulemused en pdf
 • Soomelt (FI) saadud vastuste tulemused en pdf
 • Prantsusmaalt (FR) saadud vastuste tulemused en pdf
 • Saksamaalt (DE) saadud vastuste tulemused en pdf
 • Kreekalt (EL) saadud vastuste tulemused en pdf
 • Ungarilt (HU) saadud vastuste tulemused en pdf
 • Iirimaalt (IE) saadud vastuste tulemused en pdf
 • Itaalialt (IT) saadud vastuste tulemused en pdf
 • Lätilt (LV) saadud vastuste tulemused en pdf
 • Leedult (LT) saadud vastuste tulemused en pdf
 • Luksemburgilt (LU) saadud vastuste tulemused en pdf
 • Maltalt (MT) saadud vastuste tulemused en pdf
 • Poolalt (PL) saadud vastuste tulemused en pdf
 • Portugalilt (PT) saadud vastuste tulemused en pdf
 • Rumeenialt (RO) saadud vastuste tulemused en pdf
 • Slovakkialt (SK) saadud vastuste tulemused en pdf
 • Sloveenialt (SI) saadud vastuste tulemused en pdf
 • Hispaanialt (ES) saadud vastuste tulemused en pdf
 • Rootsilt (SE) saadud vastuste tulemused en pdf
 • Madalmaadelt (NL) saadud vastuste tulemused en pdf
 • Türgilt (TR) saadud vastuste tulemused en pdf
 • Ühendkuningriigilt (UK) saadud vastuste tulemused en pdf

 • EL 15-lt saadud vastuste tulemused en pdf
 • EL 25-lt saadud vastuste tulemused en pdf
 • 10 uuelt liikmesriigilt saadud vastuste tulemused en pdf
 • Teistelt Euroopa riikidelt saadud vastuste tulemused en pdf
 • Muudelt riikidelt saadud vastuste tulemused en pdf
 • BG, HR, RO, TR saadud vastuste tulemused en pdf
 • ES, PT, EL, IT, CY, FR saadud vastuste tulemused en pdf

 • Muudelt kui organisatsiooni esindajatelt saadud vastuste tulemused en en pdf
 • Organisatsiooni esindajatelt saadud vastuste tulemused en en pdf

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript