IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
EF-handlingsplan for dyrevelfærd og dyrebeskyttelse - indledning

Europa-Kommissionen er i færd med at udarbejde en EF-handlingsplan for dyrevelfærd og dyrebeskyttelse, som skitserer de initiativer på dette område, som er planlagt til at finde sted de kommende år. Det er særdeles vigtigt, at der ved udarbejdelsen af sådanne initiativer tages hensyn til borgernes synspunkter. Derfor er formålet med denne internethøring at indsamle oplysninger om offentlighedens holdninger til husdyrs velfærd og beskyttelse.

Sammenfatning af responsstatistikker for den offentlige internethøring om opdrættede dyrs beskyttelse og velfærd en pdf