IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Akcní plán Spolecenství v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvírat - Úvod

Evropská komise v soucasnosti pripravuje akcní plán Spolecenství v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvírat, který vytycí iniciativy plánované v této oblasti pro následující roky. Je velmi duležité, aby byly v techto iniciativách zohledneny názory obcanu, a proto je porádána tato internetová konzultace. Jejím cílem je shromáždit informace o postoji verejnosti k otázkám dobrých životních podmínek a ochrany hospodárských zvírat.

Prehled statistik odpovedí k verejné konzultaci na internetu týkající se ochrany a dobrých životních podmínek hospodárských zvírat en pdf