Language selector

 
left
  Akcní plán Spolecenství v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvírat - Úvodslide
right
transtrans
 

Evropská komise v soucasnosti pripravuje akcní plán Spolecenství v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvírat, který vytycí iniciativy plánované v této oblasti pro následující roky. Je velmi duležité, aby byly v techto iniciativách zohledneny názory obcanu, a proto je porádána tato internetová konzultace. Jejím cílem je shromáždit informace o postoji verejnosti k otázkám dobrých životních podmínek a ochrany hospodárských zvírat.

Prehled statistik odpovedí k verejné konzultaci na internetu týkající se ochrany a dobrých životních podmínek hospodárských zvírat en pdf

 • Výsledky respondentu mladších 18 let en pdf
 • Výsledky respondentu ve veku 18–29 let en pdf
 • Výsledky respondentu ve veku 30–39 let en pdf
 • Výsledky respondentu ve veku 40–55 let en pdf
 • Výsledky respondentu ve veku 56–65 let en pdf
 • Výsledky respondentu starších 65 let en pdf

 • Výsledky respondentu-žen en pdf
 • Výsledky respondentu-mužu en pdf

 • Výsledky respondentu z Rakouska (AT) en pdf
 • Výsledky respondentu z Belgie (BE) en pdf
 • Výsledky respondentu z Bulharska (BG) en pdf
 • Výsledky respondentu z Chorvatska (HR) en pdf
 • Výsledky respondentu z Kypru (CY) en pdf
 • Výsledky respondentu z Ceské republiky (CZ) en pdf
 • Výsledky respondentu z Dánska (DK) en pdf
 • Výsledky respondentu z Estonska (EE) en pdf
 • Výsledky respondentu z Finska (FI) en pdf
 • Výsledky respondentu z Francie (FR) en pdf
 • Výsledky respondentu z Nemecka (DE) en pdf
 • Výsledky respondentu z Recka (EL) en pdf
 • Výsledky respondentu z Madarska (HU) en pdf
 • Výsledky respondentu z Irska (IE) en pdf
 • Výsledky respondentu z Itálie (IT) en pdf
 • Výsledky respondentu z Lotyšska (LV) en pdf
 • Výsledky respondentu z Litvy (LT) en pdf
 • Výsledky respondentu z Lucemburska (LU) en pdf
 • Výsledky respondentu z Malty (MT) en pdf
 • Výsledky respondentu z Polska (PL) en pdf
 • Výsledky respondentu z Portugalska (PT) en pdf
 • Výsledky respondentu z Rumunska (RO) en pdf
 • Výsledky respondentu ze Slovenska (SK) en pdf
 • Výsledky respondentu ze Slovinska (SI) en pdf
 • Výsledky respondentu ze Španelska (ES) en pdf
 • Výsledky respondentu ze Švédska (SE) en pdf
 • Výsledky respondentu z Nizozemska (NL) en pdf
 • Výsledky respondentu z Turecka (TR) en pdf
 • Výsledky respondentu ze Spojeného království (UK) en pdf

 • Výsledky respondentu z EU-15 en pdf
 • Výsledky respondentu z EU–25 en pdf
 • Výsledky respondentu z 10 „nových“ clenských státu en pdf
 • Výsledky respondentu z „jiné evropské zeme“ en pdf
 • Výsledky respondentu z „jiné neevropské zeme“ en pdf
 • Výsledky respondentu z BG, HR, RO a TR en pdf
 • Výsledky respondentu z ES, PT, EL, IT, CY, FR en pdf

 • Výsledky respondentu nezastupujících žádnou organizaci en en pdf
 • Výsledky respondentu zastupujících organizaci en en pdf

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript