left
  Zootekniske emner - Indledningslide
right
transtrans
 

Kvæg (kvæg, bøfler, bison) en

Svin en

Får og geder en

Dyr af hestefamilien (heste, æsler) en

Andre avlsdyr en

Import fra tredjelande en

Tilfredsstillende resultater inden for animalsk produktion afhænger i høj grad af brugen af husdyr af høj genetisk kvalitet. Fællesskabets zootekniske lovgivning en har til formål at fremme fri handel med avlsdyr og genetisk materiale heraf under hensyntagen til avlsprogrammernes bæredygtighed og bevarelse af genetiske ressourcer.

Det overordnede formål med lovgivningen er at sikre:

  • fri handel med avlsdyr og genetisk materiale heraf
  • lovfæstet ret til oprettelse af stambøger for dyr af samme race,

hvilket opnås gennem harmonisering af

  • anerkendelse af avlsforeninger
  • oprettelse af stambøger
  • afstamningscertifikater
  • individprøvning og genetisk evaluering
  • godkendelse af avlsarbejde.

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript