left
  Dierenwelzijn - Inleidingslide
right
transtrans
 

De activiteiten van de Europese Commissie op dit gebied gaan uit van de erkenning dat dieren wezens met gevoel zijn. Het algemene doel is ervoor te zorgen dat dieren niet onnodig worden blootgesteld aan pijn of leed. Eigenaars of houders van dieren moeten minimale welzijnseisen in acht nemen.

Commissielid Byrne had het op 23 februari 2004 in een toespraak en op de eerste wereldconferentie over dierenwelzijn van het OIE over het internationale belang van dit onderwerp en de wil van de Gemeenschap om het wereldwijd onder de aandacht te brengen.

In een toespraak en pdf voor de interfractiewerkgroep "Dierenwelzijn" van het Europees Parlement op 8 juni 2005 heeft Commissaris Markos Kyprianou een stand van zaken gegeven met betrekking tot de initiatieven van de Commissie ter bevordering van het dierenwelzijn. Tijdens de vergadering van de Raad Landbouw en Visserij van 21 en 22 december 2004 heeft Commissielid Kyprianou tevens aangekondigd dat de Commissie een Europees actieplan voor dierenwelzijn wil opstellen.

On 30 March 2006, the first EU-level conference on animal welfare was held in Brussels, hosted by the Austrian Presidency. The conference provided the Commission with the opportunity to present its Animal Welfare Action Plan to Member State representatives, international partners and a broad array of stakeholders from across the food chain


Algemene thema's betreffende dierenwelzijn

Specifieke thema's betreffende dierenwelzijn

Wetgeving

Contact :

Other links :

Joint EU, CoE and OIE press release on Animal Welfare Declarationen

Overzicht van responsstatistieken met betrekking tot de publieke internet-enquête over de bescherming en het welzijn van landbouwdieren

Resultaten van een EU-25 EUROBAROMETER-enquête en pdf - en ppt (28Mb) - en Flash (8Mb)
( Vol.A en pdf - en excel) ( Vol.B en pdf - en excel) naar de attitudes van de consument ten aanzien van het welzijn van landbouwhuisdieren. Updated : 13-12-2005

EU-FAIR-project "Bezorgdheid bij de consument over het welzijn van dieren, en invloed daarvan op de voedselkeuze". en

Dialoog met de burgermaatschappij: DG TRADE organiseerde een ad-hocvergadering - duurzame productie en goede praktijken in verband met het welzijn van dieren: handelsmogelijkheden voor ontwikkelingslanden en

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de wetgeving inzake het welzijn van landbouwhuisdieren in derde landen en de gevolgen voor de EU, 18 november 2002. es da de el nl fr it pt fi sv pdf (+/-200KB)

Het directoraat-generaal Milieu is verantwoordelijk voor de bescherming van wilde dieren en de bescherming van dieren die worden gebruikt voor tests of voor wetenschappelijke doeleinden en .

Het directoraat-generaal Ondernemingen en is verantwoordelijk voor de wetgeving inzake cosmetische producten, met o.a. voorschriften voor het testen van cosmetische ingrediënten op dieren.

Het directoraat-generaal Onderzoek organiseerde in april 2002 een seminarie over EU-onderzoek inzake het welzijn van landbouwhuisdieren en .

Het welzijn van landbouwhuisdieren komt ook aan bod in de door de Commissie in juli 2002 goedgekeurde CTussentijdse beoordeling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de door de lidstaten opgedane ervaring sinds de tenuitvoerlegging van Richtlijn 95/29/EG van de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/628/EEG inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer de en fr pdf (107KB)

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript