left
  Eläinten hyvinvointi - Johdantoslide
right
transtrans
 

Euroopan komission tämän alan toimien lähtökohtana on sen tunnustaminen, että eläimet ovat tuntevia olentoja. Yleistavoitteena on varmistaa, etteivät eläimet joudu kokemaan vältettävissä olevaa kipua tai kärsimystä. Eläinten omistajan tai hoitajan on noudatettava eläinten hyvinvointiin liittyviä vähimmäisvaatimuksia.

Tämän aiheen kansainvälinen merkitys ja yhteisön sitoutuminen sitä koskevan tietoisuuden lisäämiseen maailmanlaajuisesti tuotiin selkeästi esille komission jäsenen David Byrnen puheessa, jonka hän piti 23. helmikuuta 2004 ensimmäisessä eläinten hyvinvointia käsitelleessä Maailman eläintautijärjestön maailmankonferenssissa.

Komission jäsen Markos Kyprianou piti eläinten hyvinvointia käsittelevälle Euroopan parlamentin laajennetulle työryhmälle 8. kesäkuuta 2005 puheen en pdf, jossa hän esitti tilannekatsauksen eläinten hyvinvoinnin edistämistä koskevan komission aloitteen edistymiseen. Komission jäsen Markos Kyprianou ilmoitti maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa 21.-22. joulukuuta 2004 komission aikeesta laatia eläinten hyvinvointia koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma.

On 30 March 2006, the first EU-level conference on animal welfare was held in Brussels, hosted by the Austrian Presidency. The conference provided the Commission with the opportunity to present its Animal Welfare Action Plan to Member State representatives, international partners and a broad array of stakeholders from across the food chain

Yleisiä eläinten hyvinvointiin liittyviä näkökohtia

Erityisiä eläinten hyvinvointiin liittyviä näkökohtia

Lainsäädäntö

Contact :

Other links :

Joint EU, CoE and OIE press release on Animal Welfare Declarationen

Yhteenveto Internetissä järjestetyn tuotantoeläinten suojelua ja hyvinvointia koskeneen julkisen kuulemisen vastaustilastoista

Tulokset 25 EU-maata kattavasta Eurobarometri-tutkimuksesta en pdf - en ppt (28Mb) - en Flash (8Mb)
( Vol.A en pdf - en excel) ( Vol.B en pdf - en excel) , jossa aiheena olivat tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyvät kuluttajien asenteet. Updated : 13-12-2005

EU-FAIR-hanke "Kuluttajien huoli eläinten hyvinvoinnista ja tämän vaikutus elintarvikevalintoihin". en

Vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan kanssa : Kauppapolitiikan pääosasto järjesti erilliskokouksen kestävästä tuotannosta ja eläinten hyvinvointiin liittyvistä hyvistä toimintatavoista: kaupankäyntimahdollisuuksia kehitysmaille en

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille yhteisön ulkopuolisten maiden tuotantoeläinten hyvinvointia koskevasta lainsäädännöstä ja sen vaikutuksista EU:hun, 18. marraskuuta 2002 es da de el fr it nl pt en sv pdf (+/-200KB)

Ympäristöasioiden pääosasto vastaa luonnonvaraisten eläinten ja koe- tai tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten en de fr

Yritystoiminnan en de fr pääosasto vastaa kosmeettisia valmisteita koskevasta lainsäädännöstä, myös kosmeettisten valmisteiden ainesosien testaamista eläimillä koskevista säännöistä.

Tutkimuksen pääosasto järjesti tuotantoeläinten hyvinvointia koskevaa EU:n tutkimusta käsitelleen seminaarin en de fr huhtikuussa 2002.

Tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyvät näkökohdat ovat osa myös yhteisen maatalouspolitiikan väliarviointia, jonka komissio hyväksyi heinäkuussa 2002.

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille jäsenvaltioiden kokemuksista eläinten suojelemisesta kuljetuksen aikana annetun direktiivin 91/628/ETY muuttamisesta annetun neuvoston direktiivin 95/29/EY täytäntöönpanon jälkeen de en fr pdf (107KB)

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript