IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Dyrevelfærd - Indledning

Europa-Kommissionens aktiviteter på dette område tager udgangspunkt i, at dyr er følende væsener. Det overordnede mål er at sikre, at dyr ikke udsættes for smerte eller lidelser, som kan undgås. Ejeren eller opdrætteren af dyrene pålægges at overholde en række minimumskrav til dyrevelfærd.

Kommissær Byrne fremhævede i en tale en på OIE's første globale konference om dyrevelfærd den 23. februar 2004 den internationale betydning af dette spørgsmål samt Kommissionens engagement som medvirkende til at skabe øget opmærksomhed om emnet på verdensplan.

I en tale en pdf den 8. juni 2005 for Europa-Parlamentets Tværpolitiske Gruppe om Dyrebeskyttelse gjorde kommissær Markos Kyprianou rede for, hvor langt man var nået med Kommissionens initiativer til fremme af dyrevelfærd. På samlingen i Rådet (landbrug og fiskeri) den 21-22. december 2004 oplyste kommissionsmedlem Markos Kyprianou desuden, at Kommissionen agtede at udarbejde en europæisk handlingsplan for dyrevelfærd.

On 30 March 2006, the first EU-level conference on animal welfare was held in Brussels, hosted by the Austrian Presidency. The conference provided the Commission with the opportunity to present its Animal Welfare Action Plan to Member State representatives, international partners and a broad array of stakeholders from across the food chain

Overordnede emner vedrørende dyrevelfærd

Specifikke emner vedrørende dyrevelfærd

Lovgivning

Contact :

Other links :

Joint EU, CoE and OIE press release on Animal Welfare Declarationen

Sammenfatning af svarstatistik for den offentlige internethøring om husdyrs velfærd og beskyttelse

Eurobarometer-undersøgelse en pdf en ppt (28Mb) en Flash (8Mb)
Vol.A en pdf en excel Vol.B en pdf en excel Updated : 13-12-2005

EU-FAIR-projekt: "Forbrugernes interesse for dyrevelfærd og betydningen heraf for deres valg af fødevarer". en

Civilsamfundsdialogen : Adhoc-møde organiseret af GD for Handel: Bæredygtig produktion og god praksis for dyrevelfærd - handelsmuligheder for udviklingslande en

Meddelelse en fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om lovgivningen om dyrevelfærd for opdrættede dyr i tredjelande og følgerne for EU, 18. november 2002. es da de el fr it nl pt fi sv pdf (+/-200KB)

Generaldirektoratet for Miljø er ansvarlig for beskyttelse af vilde dyr og dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål en .

Generaldirektoratet for Erhvervspolitik en er ansvarlig for lovgivningen vedrørende kosmetiske midler, herunder reglerne for testning af kosmetiske ingredienser på dyr.

Generaldirektoratet for Forskning arrangerede et seminar om EU-forskning vedrørende husdyrs en velfærd i april 2002.

Spørgsmål vedrørende husdyrs velfærd er også omfattet af midtvejsrevisionen af den fælles landbrugspolitik, som blev vedtaget af Kommissionen i juli 2002.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om de erfaringer, medlemsstaterne har gjort siden gennemførelsen af Rådets direktiv 95/29/EF om ændring af direktiv 91/628/EØF om beskyttelse af dyr under transport de en fr pdf (107KB)