left
  Handel med och import av sperma, ägg och embryon - Inledningslide
right
transtrans
 

Djurhälsovillkoren vid handel inom gemenskapen med och import av sperma, ägg och embryon till gemenskapen har harmoniserats. Detta har gjorts för att garantera att särskilda patogener som kan smitta via sperma, ägg och embryon inte förekommer och för att hindra kontaminering av de mottagande hondjure n och deras avkomma.

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript