left
  Handelsverkeer en invoer van levende dieren - Inleidingslide
right
transtrans
 

Krachtens de bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is er een duidelijk verschil tussen de definities van handelsverkeer en invoer.

In verband met levende dieren,

  • verwijst intracommunautair handelsverkeer of ' handelsverkeer' alleen naar het verkeer van dieren tussen EU-lidstaten.
  • verwijst import of ' invoer' alleen naar het verkeer van dieren van derde landen buiten de Europese Unie naar de lidstaten.

Dagelijks worden vele zendingen levende dieren verhandeld of ingevoerd in de Europese Unie. Om ervoor te zorgen dat al deze zendingen veilig kunnen worden vervoerd zonder overdracht van ziekten op mensen of op andere dieren, heeft de EU een hele reeks eisen betreffende diergezondheid vastgesteld.

De algemene eisen betreffende diergezondheid die van toepassing zijn op zowel de invoer als het intracommunautaire handelsverkeer, zijn vastgesteld in specifieke richtlijnen van de Raad.

Over het algemeen zijn de eisen betreffende het intracommunautaire handelsverkeer geharmoniseerd tussen de lidstaten. Het transport van levende dieren moet steeds vergezeld gaan van een door een officiële dierenarts gevalideerd gezondheidscertificaat waarin bevestigd wordt dat de dieren voldoen aan de fundamentele diergezondheidseisen die zijn vastgesteld in de betreffende richtlijnen van de Raad. Verder kunnen ook steekproeven op de dieren worden uitgevoerd op de eindbestemming.

Naast de algemene gezondheidseisen kunnen, in het geval van een ernstige uitbraak van een exotische ziekte in de lidstaten, ook specifieke eisen voor het handelsverkeer van bepaalde levende dieren worden vastgesteld om de verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Wat de invoer betreft, zijn bijkomende eisen vastgelegd in specifieke beschikkingen van de Commissie. Hierin worden de gezondheidscertificaten beschreven die elke invoer van dieren moeten vergezellen. In het algemeen moeten deze certificaten ondertekend zijn door een officiële dierenarts van de bevoegde autoriteit van het uitvoerende derde land, als garantie dat de voorwaarden voor invoer in de EU nageleefd zijn. Bij hun aankomst in de EU moeten de dieren en de meegeleverde certificaten worden geverifieerd en gecontroleerd door officiële EU-dierenartsen in een speciaal aangewezen grensinspectiepost. De dieren kunnen nog verder worden gecontroleerd op de eindbestemming.

(Meer informatie over de eisen betreffende het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer van levende dieren kan worden gevonden onder het overeenkomstige menu.)

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript