left
  Elävien eläinten kauppa ja tuonti - Johdantoslide
right
transtrans
 

Euroopan yhteisön perustamissopimus erottaa selkeästi toisistaan kaupan ja maahantuonnin määritelmät.

Elävien eläinten osalta:

  • yhteisön sisäinen kauppa eli ' kauppa' tarkoittaa yksinomaan eläinten liikkumista EU:n jäsenvaltioiden välillä
  • maahantuonti eli ' tuonti' tarkoittaa yksinomaan eläinten siirtoja Euroopan unionin ulkopuolisista maista EU:n jäsenvaltioihin.

Euroopan unionissa käydään päivittäin kauppaa useilla elävien eläinten erillä, ja sinne myös tuodaan niitä päivittäin. Jotta tällaiset lähetykset voisivat liikkua turvallisesti ja jotta vältettäisiin tautien tarttuminen ihmisiin tai muihin eläimiin, EU on säätänyt useita erityyppisiä eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia.

Yleisistä eläinten turvallisuutta koskevista vaatimuksista, joita sovelletaan sekä tuontiin että yhteisön sisäiseen kauppaan, on säädetty erityisissä neuvoston direktiiveissä.

Yhteisön sisäistä kauppaa koskevat vaatimukset on yhdenmukaistettu jäsenvaltioiden välillä. Kaikilla kuljetettavilla elävillä eläimillä on oltava virkaeläinlääkärin vahvistama terveystodistus, jossa täsmennetään, että eläimet täyttävät asiaan liittyvissä neuvoston direktiiveissä asetetut eläinten terveyttä koskevat perusvaatimukset. Eläimille voidaan lisäksi tehdä pistokokeita niiden määränpäässä.

Jos jäsenvaltioissa puhkeaa vakava eksoottinen eläintauti, tiettyjen elävien eläinten kaupalle voidaan yleisten terveysvaatimusten lisäksi asettaa erityisvaatimuksia taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Tuonnin osalta asetetaan erityisissä komission päätöksissä lisävaatimuksia. Niissä säädetään terveystodistuksista, joiden on oltava kaikkien tuotujen eläinten mukana ja joiden on yleensä oltava unionin ulkopuolisen viejämaan toimivaltaisen viranomaisen virkaeläinlääkärin allekirjoittamia. Todistuksissa taataan, että EU:hun tuonnille asetetut edellytykset täyttyvät. EU:n virkaeläinlääkärien on nimetyillä rajatarkastusasemilla EU:hun saapumisen yhteydessä todennettava ja tarkastettava eläimet ja niiden mukana seuraavat asiakirjat. Eläimille voidaan lisäksi tehdä tarkastuksia niiden määränpäässä.

(Lisätietoja elävien eläinten yhteisön sisäistä kauppaa ja tuontia koskevista vaatimuksista löytyy seuraavasta valikosta.)

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript