IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Identifiering - Inledning

De grundläggande målen för gemenskapens bestämmelser om identifiering av djur är att lokalisera och spåra djuren i veterinärhänseende, vilket är av yttersta vikt för att smittsamma sjukdomar ska kunna kontrolleras.

Det finns utförliga bestämmelser om olika system för identifiering och registrering. Beroende på olika arters särskilda behov omfattar dessa system en rad element, såsom referenser, register eller pass.

Definitioner: