Language selector

 
left
  Identifiering - Inledningslide
right
transtrans
 

De grundläggande målen för gemenskapens bestämmelser om identifiering av djur är att lokalisera och spåra djuren i veterinärhänseende, vilket är av yttersta vikt för att smittsamma sjukdomar ska kunna kontrolleras.

Det finns utförliga bestämmelser om olika system för identifiering och registrering. Beroende på olika arters särskilda behov omfattar dessa system en rad element, såsom referenser, register eller pass.

Definitioner:

  • Nötkreatur (nötboskap, buffel, bison)
  • Hästdjur (hästar, åsnor, sebror och avkomma av korsningar mellan dessa arter)
  • Svin (grisar)
  • Får och getter

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript