IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Identificatie - Inleiding

De basisdoelstellingen van de communautaire voorschriften inzake de identificatie van dieren zijn het lokaliseren en het traceren van dieren voor veterinaire doeleinden, wat van cruciaal belang is voor de bestrijding van besmettelijke ziekten.

Er bestaan gedetailleerde bepalingen die verschillende identificatie- en registratiesystemen definiëren. Afhankelijk van de individuele behoeften van de verschillende soorten, omvatten deze systemen diverse elementen, zoals identificatiekenmerken, registers of paspoorten.

Definities: