IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Tunnistaminen - Johdanto

Eläinten tunnistamista koskevien yhteisön sääntöjen perustavoitteina on eläinten paikallistaminen ja jäljittäminen eläinlääkintätarkoituksia varten, mikä on olennaisen tärkeää tartuntatautien valvonnan kannalta.

Käytössä on yksityiskohtaiset säännökset, joilla määritellään erilaiset tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmät. Eri lajien yksilöllisten tarpeiden mukaan näihin järjestelmiin kuuluu useita osatekijöitä, kuten tunnisteita, rekistereitä tai passeja.