Language selector

 
left
  Tunnistaminen - Johdantoslide
right
transtrans
 

Eläinten tunnistamista koskevien yhteisön sääntöjen perustavoitteina on eläinten paikallistaminen ja jäljittäminen eläinlääkintätarkoituksia varten, mikä on olennaisen tärkeää tartuntatautien valvonnan kannalta.

Käytössä on yksityiskohtaiset säännökset, joilla määritellään erilaiset tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmät. Eri lajien yksilöllisten tarpeiden mukaan näihin järjestelmiin kuuluu useita osatekijöitä, kuten tunnisteita, rekistereitä tai passeja.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript