IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Identifikation - Indledning

Det overordnede mål med Fællesskabets regler om identifikation af dyr er lokalisering og sporing af dyr i veterinærøjemed, hvilket er af afgørende betydning for bekæmpelsen af smitsomme sygdomme.

Der findes detaljerede bestemmelser med beskrivelse af forskellige ordninger for identifikation og registrering. Alt afhængigt af de individuelle behov, som er forbundet med de forskellige arter, omfatter disse ordninger en række forskellige elementer som identifikatorer, registre eller pas.