Pescuit

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Căutare
    După cuvântul sau expresia
Date relevante
Actualitate
Position announcements for Database specialist, Assistant coordinator and Scientific coordinator are available on ICCAT website.
European Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella will visit Agadir, Morocco to take part in the third edition of the Salon Halieutis. The event, organised by Morocco under the high patronage of King Mohamed VI, focuses on the different economic sectors of the marine fisheries, aquaculture and seafood industries, and will attract 45,000 visitors and exhibitors from over 30 countries.

Cheltuielile publice în sectorul pescuitului și acvaculturii

Sectorul pescuitului și acvaculturii este reglementat de normele în materie de concurență doar în măsura stabilită de Parlamentul European și de Consiliu, în conformitate cu articolul 42 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). În acest sens, cheltuielile publice pot lua următoarele forme:

1. fonduri acordate prin instrumentul financiar al UE, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)

2. fonduri acordate prin ajutor de stat (ajutorul acordat de statele membre întreprinderilor din sectorul pescuitului și acvaculturii, altul decât ajutorul acordat prin FEPAM, în temeiul articolului 42 din TFUE).

Urmăriți această prezentare pdf - 2 MB [2 MB] English (en) pentru a înțelege mai bine diferența dintre cele două tipuri de ajutor.

Normele privind ajutoarele de stat pentru pescuit şi acvacultură

În principiu, ajutoarele de stat nu sunt compatibile cu piaţa internă. Există, totuşi, o serie de excepţii de la regulă, cum ar fi:

  • ajutorul de minimis (adică sume suficient de mici pentru a nu risca să aibă un impact semnificativ asupra concurenţei);
  • anumite tipuri de subvenţii, considerate a nu fi în măsură să denatureze concurenţa - acestea fac obiectul regulamentului de exceptare pe categorii în domeniul pescuitului și acvaculturii.

Dacă nu se încadrează în aceste categorii, statele membre trebuie să notifice Comisia cu privire la ajutoarele individuale pe care intenționează să le acorde și la schema planificată pentru acordarea ajutoarelor de stat. Ajutorul/schema de ajutoare nu va putea fi pusă în aplicare înainte de a fi declarată compatibilă cu Tratatul (a se vedea articolul 2 din Regulamentul nr. 659/1999 al Consiliului și articolul 2 din Regulamentul nr. 794/2004 al Comisiei).

Atunci când examinează cazurile legate de ajutoarele de stat, Comisia poate prelucra date cu caracter personal. Pentru informații suplimentare, consultați declarația specifică de confidențialitate pdf - 163 KB [163 KB] English (en) .

Cum se face notificarea?

Notificarea se efectuează în cadrul unui program electronic dedicat, numit SANI, prin intermediul reprezentanţei permanente a statului membru respectiv pe lângă UE. Pentru sectorul pescuitului şi acvaculturii se utilizează un formular tip msw8 - 282 KB [282 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) pentru notificare.

Ce se întâmplă dacă un stat nu transmite notificarea?

Dacă o schemă este pusă în aplicare/ un ajutor individual este acordat fără a notifica şi a obţine aprobarea Comisiei, aceasta/acesta va fi considerat ilegal (a se vedea articolul 1, litera (f) din Regulamentul 659/1999). În plus, beneficiarii ajutoarelor acordate ilegal vor fi în principiu obligaţi să restituie ajutorul primit (a se vedea articolul 14 din regulament).

Când nu este necesară notificarea?

Anumite categorii de ajutoare de stat în sectorul pescuitului şi acvaculturii sunt considerate compatibile cu piaţa internă, fiind exceptate de la obligaţia de aprobare a Comisiei. Notificarea nu este necesară pentru:

1. tipuri de ajutor acoperite de un regulament de exceptare pe categorii (Regulamentul (CE) nr. 1388/2014 al Comisiei – noul regulament de exceptare pe categorii aplicabil sectorului a fost adoptat la 16.12.2014 și a intrat în vigoare la 1.1.2015).

2. ajutoarele de minimis (Regulamentul nr. 717/2014 al Comisiei; a se vedea mai jos).

Totuși, în fiecare an, statele membre trebuie să realizeze un raport privind ajutoarele de stat acordate pe parcursul anului, inclusiv ajutoarele de minimis. Raportul trebuie transmis în format electronic până la data de 30 iunie (a se vedea articolele 5 şi 6 din Regulamentul 794/2004 al Comisiei; explicaţii privind informaţiile care trebuie trimise sunt incluse în Anexa III C a aceluiaşi regulament).

Curtea de Justiţie a CE s-a pronunţat într-o cauză în care un stat membru nu şi-a trimis rapoartele anuale până la termenul-limită (a se vedea Hotărârea Curţii de Justiţie din 12 ianuarie 2006 - Comisia vs. Luxemburg (Cauza C-69/05)).

Normele de minimis în sectorul pescuitului și acvaculturii

Se consideră că ajutoarele de stat care nu depășesc un anumit plafon pe o anumită perioadă nu îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 107(1) din TFUE. Acestea sunt așa-numitele ajutoare de minimis. Regulamentul 717/2014 al Comisiei (de înlocuire a Regulamentului (CE) nr. 875/2007 al Comisiei) stabilește acest plafon la 30 000 EUR/beneficiar/orice perioadă de trei ani. În plus, fiecare stat membru trebuie să respecte limita maximă stabilită în anexa la Regulamentul de minimis pentru suma cumulată acordată întreprinderilor din sectorul pescuitului și acvaculturii (așa-numita limită națională). Ajutoarele de minimis acordate de un stat membru întreprinderilor din sectorul pescuitului și acvaculturii pe orice perioadă de trei ani nu poate depăşi 2,5% din valoarea cumulată a capturilor și a cifrei de afaceri rezultate din activitățile de acvacultură și de prelucrare a peștelui din statul respectiv.

În special, ajutorul de minimis:

a. trebuie gestionat în mod transparent
b. nu poate fi utilizat pentru a construi sau achiziţiona nave de pescuit, pentru a înlocui sau moderniza motoarele principale sau auxiliare ale navelor de pescuit, pentru operațiuni care determină creșterea capacității de pescuit a unei nave sau pentru echipamente având ca efect creșterea capacității navei de a găsi pește ori pentru orice altă operațiune care nu este eligibilă în temeiul Regulamentului FEPAM;
c. nu poate depăşi pragul de 30 000 de euro pentru o perioadă de trei ani fiscali.

Lista condițiilor nu este exhaustivă.

Statele membre trebuie să aplice măsuri de control care să permită verificarea respectării normelor.

Documente de referință importante