Halászat

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Keresés
  Szabad szöveg alapján
Kapcsolódó anyagok
Hírek
The European Commission welcomes Morocco’s ratification of a Fisheries Protocol which is set to open the door for European vessels to go back fishing in Moroccan waters after a pause of more than two years. The European Union and Morocco had concluded the 4-year fisheries deal in December 2013, however its entry into force was pending ratification by Morocco.
The EU and Mozambique met in Maputo, Mozambique, on 9-11 July 2014, to launch negotiations on the renewal of the Protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement due to expire on 31 January 2015. The negotiations were conducted in an open and frank atmosphere with progress made on identifying the areas where there was agreement and those where further work is required.

A halászati és akvakultúra-ágazatnak nyújtott állami támogatás

Az állami támogatások általános korlátozását előíró uniós szabályok – a többi uniós ágazathoz hasonlóan – a halászati és akvakultúra-ágazatra is kiterjednek. A szabályok értelmében a tagállami hatóságoknak általában nem áll jogukban pénzügyi támogatást nyújtani magánvállalkozásoknak. Ez azt hivatott biztosítani, hogy egyik tagállam ipara se jusson tisztességtelen előnyhöz.

Kivételt jelentenek a következő támogatástípusok:

 • olyan csekély összegű támogatások, amelyek nem valószínű, hogy jelentősen befolyásolnák a versenyt (az ún. „de minimis” támogatások);
 • egyes támogatástípusok, amelyek hatása – az összeg nagyságától függetlenül – nem minősül versenytorzítónak (ezekre a támogatásokra a csoportmentességi rendelet hatálya vonatkozik).

Minden más esetben a tagállami hatóságoknak előre be kell jelenteniük a Bizottságnak támogatási szándékukat, és tiszteletben kell tartaniuk a Bizottság arról hozott döntését, hogy a támogatás jogszerű-e vagy sem.

A halászati és az akvakultúra-ágazat számára nyújtott állami támogatásokra vonatkozó szabályok

Az állami támogatás elvileg nem egyeztethető össze a közös piaccal, kivételek azonban léteznek. (Lásd az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107–109. cikkét, valamint a halászati és akvakultúra-ágazat számára nyújtott állami támogatások vizsgálatára szolgáló iránymutatást ).

A szabályok szerint a tagállamoknak valamennyi tervezett támogatási programot be kell jelenteniük a Bizottságnak. A programokat addig nem hajthatják végre, amíg a Bizottság ki nem jelenti, hogy azok a Szerződéssel összeegyeztethetők. (Lásd a 659/1999/EK rendelet 2. cikkét és a 794/2004/EK rendelet 2. cikkét)

Hogyan kell bejelentést tenni?

A bejelentéseket az adott tagállam EU melletti állandó képviseletének közreműködésével, a SANI elnevezésű eletronikus rendszerren keresztül, elektronikus úton kell megtenni. A halászati és akvakultúra-ágazat támogatási programjaihoz a konkrétan errea célra létrehozott sablont msw8 - 282 KB [282 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) kell használni.

A bejelentési űrlap három részből áll:

- I. rész, ahol a bejelentéssel kapcsolatos általános információkat kell megadni,

- II. rész, amely a Hivatalos Lapban közzétételre szánt összefoglalásnak felel meg,

- III.14. rész, amely a halászati és akvakultúra-ágazat támogatási programjainak bejelentésével kapcsolatos konkrét információkat tartalmazza.  

Az állami támogatásokat fontos bejelenteni. Az állami támogatás jogellenesnek minősül abban az esetben, ha egy tagállam a támogatási programot anélkül indítja el, hogy azt bejelentené a Bizottságnak, és megvárná az uniós intézmény jóváhagyását (lásd a 659/1999/EK rendelet 1. cikkének f) pontját). Ráadásul amennyiben a vizsgálat kimutatja, hogy a program nem egyeztethető össze a közös piaccal, a kedvezményezetteknek vissza kell fizetniük a kapott összeget (lásd a fenti rendelet 14. cikkét).

Mikor nincs szükség bejelentésre?

A halászati és akvakultúra-ágazatnak ítélt bizonyos típusú állami támogatások a közös piaccal összeegyeztethetőnek tekinthetők. Ilyen esetekben a támogatás odaítélésével nem kell megvárni a Bizottság jóváhagyását (lásd a 736/2008/EK rendeletet ). Ezeket a támogatásokat tehát nem kell hivatalosan bejelenteni.

A tagállamoknak azonban összefoglaló adatlapot kell benyújtaniuk a Bizottsághoz, amelyen feltüntetik az e programokkal kapcsolatos információkat (lásd a 736/2008/EK rendelet I. mellékletét msw8 - 47 KB [47 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ). Az ilyen támogatási programoknak a tagállamok állami támogatásokról szóló éves jelentésében is szerepelniük kell. Olyan intézkedésekről van itt szó, amelyekre az Európai Halászati Alapkeretében egyértelmű szabályok vonatkoznak (pl. a halászat átmeneti szüneteltetése).

A támogatásnak a következő feltételeket kell teljesítenie:

 • Maximális összeghatár: a kedvezményezettek évente legfeljebb 1 millió eurót kaphatnak. A támogatható költségek végösszege projektenként nem haladhatja meg a 2 millió eurót.
 • A támogatásnak a kis- és középvállalkozásokat kell megcéloznia.
 • Összhangban állnia az EHA-rendelettel.
 • A Szerződéssel összeegyeztethetetlen állami támogatás visszafizetésére kötelezett kedvezményezetteknek csak akkor ítélhető ilyen támogatás, ha az adott ügy már lezárult.  

Figyelem: bizonyos EHA-intézkedéseket (pl. hajókorszerűsítés) ugyanakkor a Bizottságnak eseti alapon kell elbírálnia, tehát ezeket előzetesen be kell jelenteni.

Éves jelentés az állami támogatásokról

A tagállamoknak minden évben jelentést kell készíteniük az adott évben odaítélt valamennyi állami támogatásról, ideértve a „de minimis” (csekély összegű) támogatásokat is. A jelentést elektronikus formában június 30-ig kell leadni (lásd a 794/2004/EK rendelet 5. és 6. cikkét). Az említett rendelet III.C. melléklete felsorolja azokat az információkat, amelyeket e jelentésnek tartalmaznia kell.
Az Európai Bíróság ítélkezett egy olyan ügyben, amikor egy tagállam nem adta le határidőre éves jelentéseit (lásd az Európai Bíróságnak a C-69/05. sz., Bizottság kontra Luxembourg ügyben 2006. január 12-én hozott ítéletét).

De minimis” támogatás a halászati ágazatban

A „de minimis” támogatás olyan tagállami támogatás, amely nem tekinthető versenytorzítónak. A halászati ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó, 2007-ben elfogadott szabályok szerint korlátozott összegű állami támogatás nyújtható a halászati ágazatban működő vállalkozásoknak (három egymást követő pénzügyi évben maximum 30 000 euró adható egy ilyen vállalkozásnak). A tagállamoknak nem kell hivatalos bejelentést tenniük abban az esetben, ha a halászati ágazatnak nyújtott finanszírozás teljes összege nem haladja meg a halászati ágazat össztermelésének a 2,5%-át. Valamennyi „de minimis” támogatást meg kell azonban említeni az állami támogatásról szóló éves jelentésben.

A „de minimis” támogatás:

 • nem adható nehézségekkel küzdő vállalkozásoknak
 • kezelésének átláthatónak kell lennie
 • nem használható halászhajók építésére vagy vásárlására
 • nem nyújtható abban az esetben, ha a halászati termékek piacának közös szervezése emiatt megbomlana
 • három egymást követő pénzügyi évben nem lépheti túl a 30 000 eurós felső határt . A tagállamok nem játszhatják ki ezt a felső határt úgy, hogy a támogatást több részletben fizetik ki.

A tagállamoknak ellenőrző intézkedéseket kell foganatosítaniuk, hogy a szabályok érvényre jutása ellenőrizhető legyen.

A halászati és akvakultúra-ágazatnak nyújtott egyéb típusú támogatások

Európai Halászati Alap és a flottával kapcsolatos átmeneti intézkedések

 • Általában nem tekintendő állami támogatásnak az Európai Halászati Alap (EHA) szabályai alapján más tagállammal együtt társfinanszírozott pénzügyi hozzájárulás (lásd az 1198/2006/EK rendelet 7. cikkét).
 • Általában azok a különleges átmeneti intézkedések sem tekintendők állami támogatásnak, amelyeket a kőolajárak gyors emelkedéséből kifolyólag 2008-ban fogadtak el, és amelyek a gazdasági válság által érintett európai uniós halászati flották szerkezetátalakítását ösztönzik (lásd a 744/2008/EK rendelet 4. cikkét).