Halászat

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Keresés
    Szabad szöveg alapján
Kapcsolódó anyagok
Hírek
Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs) aim to create a partnership to promote sustainable fisheries, based on the best available scientific advice. Therefore, a Joint Scientific Committee (JSC) of highly qualified scientific experts needs to be established in each SFPA, assuring that management measures are based on the best scientific advice available.
The European Commission has today adopted a key investment package for the Latvian fisheries and aquaculture sector worth almost €184m, including €139m of EU investments.

Közkiadások a halászati és akvakultúra-ágazatban

Az Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 42. cikke értelmében az uniós versenyszabályok a halászati és akvakultúra-ágazatra csak olyan mértékben vonatkoznak, ahogyan azt az Európai Parlament és a Tanács meghatározza. Ennek alapján az ágazatra fordított közkiadások a következőképpen csoportosíthatók:

1. az erre a célra létrehozott uniós pénzügyi eszköz révén, az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból (ETHA) nyújtott támogatások:

2. állami támogatás, vagyis az uniós országok által a halászati és akvakultúra-ágazatnak nyújtott – az EUMSZ 42. cikkének hatályán belül, az ETHA keretében nyújtott finanszírozástól eltérő – támogatás.

Ismertetőnk pdf - 2 MB [2 MB] English (en) további felvilágosítással szolgál a közfinanszírozás e két módja közötti különbségekről, az egyes pénzügyi források besorolásával kapcsolatos tudnivalókról.

A halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott állami támogatásokra vonatkozó szabályok

Az állami támogatás elvileg nem egyeztethető össze a belső piaci szabályokkal, de léteznek bizonyos kivételek:

  • csekély összegű („de minimis”) támogatás (olyan összegekről van szó, amelyek túl kicsik ahhoz, hogy jelentősen befolyásolják a versenyt);
  • egyes támogatástípusok, amelyek nem minősülnek versenytorzítónak, és amelyek a halászati és akvakultúra-ágazati csoportmentességi rendelet hatálya alá tartoznak.

Ha e két kivételes eset egyike sem áll fenn, a tagállamok kötelesek bejelenteni a Bizottságnak az állami támogatással kapcsolatos tervezett intézkedéseiket, és ezeket nem foganatosíthatják mindaddig, amíg a Bizottság meg nem erősítette, hogy a tervezett támogatási rendszer összeegyeztethető az uniós szerződésekkel (lásd a 659/1999/EK tanácsi rendelet 2. cikkét és a 794/2004/EK bizottsági rendelet 2. cikkét).

Az állami támogatási ügyek kivizsgálása során a Bizottság személyes adatokat dolgoz fel. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban kérjük, olvassa el egyedi adatvédelmi nyilatkozatunkat pdf - 163 KB [163 KB] English (en) .

Hogyan kell bejelentést tenni?

A bejelentést az adott tagállam EU melletti állandó képviseletén keresztül, elektronikus úton, a SANI elnevezésű elektronikus alkalmazás használatával kell megtenni. A halászati és akvakultúra-ágazat támogatási programjainak bejelentésére a konkrétan erre a célra létrehozott formanyomtatvány-mintát msw8 - 282 KB [282 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) kell használni.

Milyen következményekkel jár, ha a tagállam elmulasztja bejelenteni a támogatást?

Ha valamelyik tagállam állami támogatási programot léptet életbe vagy egyedi támogatást nyújt anélkül, hogy azt bejelentette volna a Bizottságnak, vagy hogy azt a Bizottság jóváhagyta volna, az állami támogatás vagy állami támogatási program jogellenesnek tekintendő (lásd a 659/1999/EK tanácsi rendelet 1. cikkének f) pontját). A jogellenesnek ítélt támogatás kedvezményezettjeinek elviekben vissza kell fizetniük a kapott támogatást. (lásd az említett rendelet 14. cikkét).

Mikor nincs szükség bejelentésre?

A halászati és akvakultúra-ágazatnak ítélt bizonyos típusú állami támogatások a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthetők. Ilyen esetekben a támogatás odaítélésével nem kell megvárni a Bizottság jóváhagyását. A következő esetekben nincs szükség bejelentésre:

1. a csoportmentességi rendeletek valamelyikének hatálya alá tartozó támogatás (a halászati ágazatra vonatkozó 736/2008/EK bizottsági rendelet 2013. december 31-én lejárt, a halászati és akvakultúra-ágazatra vonatkozó következő csoportmentességi rendeletet pedig a Bizottság a tervek szerint 2014 vége előtt fogja elfogadni),

2. csekély összegű támogatás (717/2014/EU bizottsági rendelet; lásd lent).

A tagállamoknak azonban minden évben jelentést kell készíteniük az adott évben odaítélt összes állami támogatásról, ideértve a csekély összegű támogatásokat is. A jelentést elektronikus formában, június 30-ig kell benyújtani (lásd a 794/2004/EK bizottsági rendelet 5. és 6. cikkét). A rendelet III. C. melléklete felsorolja azokat az információkat, amelyeket e jelentésnek tartalmaznia kell.

Az Európai Bíróság már ítélkezett olyan ügyben, amikor egy tagállam nem adta le határidőre éves jelentéseit (lásd az Európai Bíróságnak a C-69/05. sz., Bizottság kontra Luxemburg ügyben 2006. január 12-én hozott ítéletét).

A csekély összegű támogatásra vonatkozó szabályok a halászati és akvakultúra-ágazatban

Azok az állami támogatások, amelyeknek összege egy bizonyos időszakon belül nem ér el egy bizonyos küszöbértéket, nem tekintendők a belső piaccal összeegyeztethetetlennek az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében. Ezek az ún. csekély összegű („de minimis”) támogatások. Az erről szóló 717/2014/EU bizottsági rendelet értelmében (mely a 875/2007/EK bizottsági rendelet helyébe lépett) a kedvezményezett bármely három éves időtartamon belül legfeljebb 30 ezer euró összegű támogatásban részesülhet. Ráadásul a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a támogatások halmozott összegének felső határát, mely (az egyes tagállamokra vonatkozóan) a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet mellékletében van rögzítve. A halászati és akvakultúra-ágazatban tevékenykedő vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatás teljes összege három éves időszakon belül nem érheti el az adott tagállamban a halászati, feldolgozó-ipari és akvakultúra-ágazat éves forgalmának 2,5%-át.

A csekély összegű támogatásra vonatkozó legfontosabb feltételek a következők:

a. a támogatást átláthatóan kell kezelni;
b. a támogatás nem használható halászhajók vásárlására, a halászhajók főhajtóműveinek vagy kiegészítő hajtóműveinek korszerűsítésére vagy cseréjére, illetve a hajó halászati kapacitásának növelését célzó műveletekre vagy halfelderítési képességének növelését célzó berendezésekre, továbbá az ETHA-rendeletben felsorolt bármely nem támogatható műveletre;
c. a támogatás három egymást követő pénzügyi évben nem lépheti túl a 30 ezer eurós felső határt.

A felsorolás nem kimerítő, egyéb feltételeknek is meg kell felelni.

A tagállamoknak életbe kell léptetniük olyan intézkedéseket, melyekkel ellenőrizni lehet a szabályok érvényre jutását.

A halászati és akvakultúra-ágazatra vonatkozó fontos jogi dokumentumok