Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Mer information
Nyheter
What can EU funding do to foster jobs and growth in the maritime economy? Register now for our "Blue Invest" conference to find out!
The European Commission today tabled its proposal on fishing opportunities in the Baltic Sea for 2016.

Havsområden

EU omges till stora delar av hav och har en kuststräcka på cirka 7 000 mil. Nästan hälften av EU:s invånare bor mindre än fem mil från närmaste hav. Kustregionerna står för nästan 40 procent av EU:s BNP, och hela 90 procent av EU:s handel med omvärlden går sjövägen.

För alla som vill veta mer om Europas olika hav och vårt gemensamma marina arv har EU-kommissionen tagit fram en europeisk havsatlas. Via länkarna nedan kan du läsa om de olika havsområdena.

Östersjön

Karta över Östersjön

Östersjön är ett grunt hav som är nästan helt omgivet av land. Vattnet omsätts mycket långsamt. Den nordligaste delen (Bottenviken) fryser till under en del av året och salthalterna där är mycket låga. Faktasida (atlas)

Nordsjön

Nordsjön

Nordsjön är ett grunt hav som delvis är omgivet av land. Människans intensiva verksamhet både på land och till havs har gjort Nordsjöns ekosystem allt mer sårbart. Faktasida (atlas)

Keltiska havsområdet

Keltiska havsområdet

Området omfattar Engelska kanalen, Irländska sjön, Keltiska havet och vattnen väster om de brittiska öarna.

Detta väldigt blåsiga havsområde har länge varit en trafikerad vattenväg för många av de handelsfartyg som åker i öst–västlig riktning. Faktasida (atlas)

Biscayabukten och Iberiska kusten

Biscayabukten och Iberiska kusten

Biscayabukten och Iberiska kusten sträcker sig från södra Bretagne ner till södra Spanien. Området är en del av den farled som förbinder Engelska kanalen med Medelhavet och Afrika. Regionen är den europeiska sjöfartens vagga. Faktasida (atlas)

Medelhavet

Medelhavet

Medelhavet är nästan helt omgivet av land. Havet är ganska djupt – medeldjupet är 1 500 m. Tidvattnet är svagt – skillnaden mellan hög- och lågvatten är i regel mindre än 50 cm. Faktasida (atlas)

Svarta havet

Svarta havet

Svarta havet är ett djupt hav och nästan helt omgivet av land. Vattnet är syrefattigt och havsmiljön är därför extremt känslig. Faktasida (atlas)

De yttersta randområdena

EU:s yttersta randområden

Med undantag av Franska Guyana består EU:s yttersta randområden av små öar eller ögrupper i Atlanten. Trots att de är små bidrar de med stora tropiska och subtropiska havsområden. Faktasida (atlas)

Norra ishavet

Karta över Norra ishavet

Norra ishavet är ett stort havsområde kring Nordpolen. Tillsammans med intilliggande hav gränsar det till Europas, Asiens och Nordamerikas norra kuster. Faktasida (atlas)