Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
The Commission has today repealed the measures adopted against the Faroe Islands in August 2013 following their unsustainable fishery on Atlanto-Scandian herring. The measures imposed at the time will now be lifted as of 20th August 2014.
Study on approaches to management for data-poor stocks in mixed fisheries
The ten Member States that declared having exceeded their fishing quotas in 2013 will face reduced fishing quotas for those stocks in 2014. The European Commission announces these deductions on a yearly basis to immediately address the damage done to the stocks overfished in the previous year and ensure a sustainable use by Member States of common fishery resources. Compared to last year, the number of deductions made went down by 22%.

Úmoria

Európu obklopujú oceány a moria. EÚ má okolo 70 000 km pobreží. Takmer polovica všetkých občanov EÚ žije do 50 km od mora. V prímorských regiónoch sa vyprodukuje skoro 40 % HDP EÚ a neuveriteľných 90 % objemu zahraničného obchodu EÚ sa preplaví po mori.

Na účely zvýšenia povedomia o oceánoch a moriach spätých s Európou vypracovala Európska komisia Európsky atlas morí určený všetkým, ktorí sa zaujímajú o morský svet a spoločné námorné dedičstvo. Kliknite na odkazy uvedené ďalej a dozviete sa viac o charakteristických črtách vašich morských regiónov.

Baltské more

Mapa regiónu Baltického mora

Baltické more je takmer úplne uzavreté a, s výnimkou určitých oblastí, plytké. Jeho vody sa regenerujú veľmi pomaly. Jeho severné a severovýchodné výbežky na časť roka zamŕzajú a úrovne salinity sú veľmi nízke. Základné informácie (Atlas)

Severné more

Severné more

Severné more je s výnimkou najsevernejšej časti polouzavreté a plytké. Jeho ekosystém sa stáva čoraz citlivejší v dôsledku intenzívnej ľudskej činnosti na mori a v pobrežných vodách. Základné informácie (Atlas)

Keltské moria

Keltské moria

Súčasťou Keltských morí je Lamanšský prieliv, Írske more, Keltské more a vody na západ od Britských ostrovov.

Tento veterný pás vôd je už oddávna rušnou lodnou tepnou, ktorú väčšinou využívajú lode plaviace sa z východu na západ. Základné informácie (Atlas) Deutsch (de) English (en) français (fr)

Biskajský záliv a pobrežie Pyrenejského polostrova

Biskajský záliv a pobrežie Pyrenejského polostrova

Biskajský záliv a pobrežie Pyrenejského polostrova sa tiahne od južného Bretónska až po juh Španielska. Je súčasťou trasy, ktorá spája Lamanšský prieliv so Stredozemným morom a Afrikou. Tento región je kolískou Európy ako námornej veľmoci. Základné informácie (Atlas) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) português (pt)

Stredozemné more

Stredozemné more

Napriek tomu, že je takmer celé uzavreté, je Stredozemné more dosť hlboké (priemerná hĺbka: 1 500 m). Rozdiel medzi prílivom a odlivom je veľmi malý a na väčšine miest nepresahuje 50 cm. Základné informácie (Atlas)

Čierne more

Čierne more

Aj keď je takmer uzavreté, je Čierne more hlboké. Pri nízkych hladinách kyslíku sú jeho vody veľmi citlivým prostredím. Základné informácie (Atlas) български (bg) Deutsch (de) English (en) français (fr) română (ro)

Najvzdialenejšie regióny

Najvzdialenejšie regióny EÚ

S výnimkou Francúzskej Guyany sú tieto regióny ostrovmi alebo súostroviami uprostred oceánu. Rozlohou sú síce malé, ale EÚ poskytujú rozsiahle oblasti tropického a subtropického oceánu. Základné informácie (Atlas) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) português (pt)

Severný ľadový oceán

Mapa Severného ľadového oceánu

Severný ľadový oceán je obrovská morská oblasť okolo Severného pólu. Spoločne s priľahlými morami obmýva severné pobrežia Európy, Ázie a Ameriky. Základné informácie (Atlas)