Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Zoeken
Links
Nieuws
The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
The Commission has today repealed the measures adopted against the Faroe Islands in August 2013 following their unsustainable fishery on Atlanto-Scandian herring. The measures imposed at the time will now be lifted as of 20th August 2014.

Zeegebieden

Europa is omringd door zeeën en oceanen. De EU heeft 70 000 km kust. Bijna de helft van de EU-bevolking woont op minder van 50 km van de kust. Bijna 40% van het BBP van de EU wordt in kustgebieden gegenereerd en maar liefst 90% van de buitenlandse handel van de EU wordt over zee vervoerd.

De Europese Commissie wil de mensen doordringen van het belang van de Europese zeeën en oceanen. Daarom heeft zij een Europese zeeatlas ontwikkeld voor iedereen met belangstelling voor de zee en wat daarin leeft. Klik hieronder om meer te weten te komen, bijvoorbeeld over de zee of oceaan waar uw land aan ligt.

Oostzee

Kaart van het Oostzeegebied

De Oostzee is bijna geheel ingesloten door land en, op een paar plaatsen na, ondiep. Het Oostzeewater wordt maar langzaam ververst. De noordelijike en noordoostelijke punt zijn bijna het hele jaar door bevroren en het zoutgehalte is erg laag. Informatieblad (atlas)

Noordzee

De Noordzee

De Noordzee is half-ingesloten en ondiep, behalve het meest noordelijke deel. Het ecosysteem van de Noordzee wordt steeds kwetsbaarder door de intensieve activiteit van de mens, zowel aan land als op zee. Informatieblad (atlas)

Keltische zeeën

De Keltische zeeën liggen tussen Ierland, Wales, Cornwall en Bretagne

Tot de Keltische zeeën worden het Kanaal, de Ierse Zee, de Keltische Zee en de wateren ten westen van de Britse eilanden gerekend.

Dit uitermate windrijke gebied kent een lange scheepvaarttraditie. De meeste koopvaardijschepen varen in oost-westrichting. Informatieblad (atlas) Deutsch (de) English (en) français (fr)

Golf van Biskaje en Iberische kust

De Golf van Biskaje en de Iberische kust

De golf van Biskaje en de Iberische kust strekken zich uit van het zuiden van Bretagne tot Zuid-Spanje. Het gebied maakt deel uit van de verbindingsroute tussen het Kanaal en de Middellandse Zee en Afrika. Dit gebied was de bakermat van Europa's zeemacht. Informatieblad (atlas) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) português (pt)

Middellandse Zee

De Middellandse Zee

De Middellandse Zee is bijna geheel ingesloten door land maar is erg diep (gemiddeld 1 500 meter). Het verschil tussen eb en vloed is klein, op de meeste plaatsen niet meer dan 50 cm. Informatieblad (atlas)

Zwarte Zee

De Zwarte Zee

Ofschoon de Zwarte Zee bijna geheel door land is omsloten, is zij erg diep. Door het lage zuurstofgehalte van het water is de natuur in de Zwarte Zee uiterst kwetsbaar. Informatieblad (atlas) български (bg) Deutsch (de) English (en) français (fr) română (ro)

Ultraperifere regio's

De ultraperifere regio's van de EU

Behalve in het geval van Frans-Guyana gaat het bij de ultraperifere regio's steeds om eilanden of eilandengroepen midden in de oceaan. Dankzij deze op zichzelf kleine gebieden, beschikt de EU toch over uitgestrekte gebieden tropische en subtropische oceaan. Informatieblad (atlas) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) português (pt)

Noordelijke IJszee

Kaart van de Noordelijk IJszee

De Noordelijke IJszee is het uitgestrekte zeegebied rond de Noordpool. Samen met de aangrenzende zeeën omzoomt zij de noordelijke kusten van Europa, Azië en Amerika. Informatieblad (atlas)