Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Zoeken
Links
Nieuws
The European Commission has adopted on 17 August a key investment package for the Lithuanian fisheries and aquaculture sectors. Covering the period 2014-2020, the operational programme (OP) under the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) is worth almost 82 million, including 63 million of EU investments. Investments will be targeted at enhancing the competitiveness, sustainability and viability of Lithuanian fisheries and aquaculture businesses.
What can EU funding do to foster jobs and growth in the maritime economy? Register now for our "Blue Invest" conference to find out!
The European Commission has adopted investment packages for the maritime, fisheries and aquaculture sectors of Denmark (267.6m, including 208.4 m of EU funds), Estonia (129.6m, including 101m of EU funds), Germany (284.6 m, including 219.6 m of EU funds) and Sweden (172.9m, including 120.2 of EU funds). The investment is available for the period 2014-2020.

Zeegebieden

Europa is omringd door zeeën en oceanen. De EU heeft 70 000 km kust. Bijna de helft van de EU-bevolking woont op minder van 50 km van de kust. Bijna 40% van het BBP van de EU wordt in kustgebieden gegenereerd en maar liefst 90% van de buitenlandse handel van de EU wordt over zee vervoerd.

De Europese Commissie wil de mensen doordringen van het belang van de Europese zeeën en oceanen. Daarom heeft zij een Europese zeeatlas ontwikkeld voor iedereen met belangstelling voor de zee en wat daarin leeft. Klik hieronder om meer te weten te komen, bijvoorbeeld over de zee of oceaan waar uw land aan ligt.

Oostzee

Kaart van het Oostzeegebied

De Oostzee is bijna geheel ingesloten door land en, op een paar plaatsen na, ondiep. Het Oostzeewater wordt maar langzaam ververst. De noordelijike en noordoostelijke punt zijn bijna het hele jaar door bevroren en het zoutgehalte is erg laag. Informatieblad (atlas)

Noordzee

De Noordzee

De Noordzee is half-ingesloten en ondiep, behalve het meest noordelijke deel. Het ecosysteem van de Noordzee wordt steeds kwetsbaarder door de intensieve activiteit van de mens, zowel aan land als op zee. Informatieblad (atlas)

Keltische zeeën

De Keltische zeeën liggen tussen Ierland, Wales, Cornwall en Bretagne

Tot de Keltische zeeën worden het Kanaal, de Ierse Zee, de Keltische Zee en de wateren ten westen van de Britse eilanden gerekend.

Dit uitermate windrijke gebied kent een lange scheepvaarttraditie. De meeste koopvaardijschepen varen in oost-westrichting. Informatieblad (atlas)

Golf van Biskaje en Iberische kust

De Golf van Biskaje en de Iberische kust

De golf van Biskaje en de Iberische kust strekken zich uit van het zuiden van Bretagne tot Zuid-Spanje. Het gebied maakt deel uit van de verbindingsroute tussen het Kanaal en de Middellandse Zee en Afrika. Dit gebied was de bakermat van Europa's zeemacht. Informatieblad (atlas)

Middellandse Zee

De Middellandse Zee

De Middellandse Zee is bijna geheel ingesloten door land maar is erg diep (gemiddeld 1 500 meter). Het verschil tussen eb en vloed is klein, op de meeste plaatsen niet meer dan 50 cm. Informatieblad (atlas)

Zwarte Zee

De Zwarte Zee

Ofschoon de Zwarte Zee bijna geheel door land is omsloten, is zij erg diep. Door het lage zuurstofgehalte van het water is de natuur in de Zwarte Zee uiterst kwetsbaar. Informatieblad (atlas)

Ultraperifere regio's

De ultraperifere regio's van de EU

Behalve in het geval van Frans-Guyana gaat het bij de ultraperifere regio's steeds om eilanden of eilandengroepen midden in de oceaan. Dankzij deze op zichzelf kleine gebieden, beschikt de EU toch over uitgestrekte gebieden tropische en subtropische oceaan. Informatieblad (atlas)

Noordelijke IJszee

Kaart van de Noordelijk IJszee

De Noordelijke IJszee is het uitgestrekte zeegebied rond de Noordpool. Samen met de aangrenzende zeeën omzoomt zij de noordelijke kusten van Europa, Azië en Amerika. Informatieblad (atlas)