Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Lisää tästä aiheesta
Uutiset
The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
The Commission has today repealed the measures adopted against the Faroe Islands in August 2013 following their unsustainable fishery on Atlanto-Scandian herring. The measures imposed at the time will now be lifted as of 20th August 2014.
Study on approaches to management for data-poor stocks in mixed fisheries

Merialueet

Eurooppa on merten ympäröimä. EU:lla on noin 70 000 kilometriä rantaviivaa. Miltei puolet EU:n kansalaisista asuu alle 50 kilometrin päässä merenrannasta. Lähes 40 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta syntyy rannikkoalueilla, ja noin 90 prosenttia EU:n ulkomaankaupasta hoidetaan meritse.

Tietoa Euroopan meristä ja meriasioista on nyt koottu komission kehittämään Euroopan meriatlakseen. Valitse haluamasi merialue seuraavista linkeistä.

Itämeri

Itämeri

Itämeri on joitakin alueita lukuun ottamatta suhteellisen matala ja lähes täysin suljettu murtovesiallas. Sen vesi vaihtuu erittäin hitaasti. Itämeri on vähäsuolainen, ja sen äärialueet pohjoisessa ja koillisessa ovat jäässä huomattavan osan vuodesta. Tietosivu (Atlas)

Pohjanmeri

Pohjanmeri

Pohjanmeri on toiselta puoleltaan suljettu vesialue. Se on pohjoisinta osaansa lukuun ottamatta varsin matala. Koska ihmisen toiminta on muuttunut koko ajan tehokkaammaksi niin merellä kuin rannikollakin, Pohjanmeren ekosysteemi on entistä haavoittuvampi. Tietosivu (Atlas)

Kelttienmeren alue

Kelttienmeren alue

Kelttienmeren alueeseen kuuluvat Englannin kanaali, Irlanninmeri, Kelttienmeri ja Britteinsaarten länsipuoliset vesialueet.

Tällä erittäin tuulisella merialueella on ollut vilkasta laivaliikennettä jo pitkään. Useimmat kauppalaivat liikennöivät itä-länsi-suunnassa. Tietosivu (Atlas) Deutsch (de) English (en) français (fr)

Biskajanlahti ja Iberian niemimaan rannikko

Biskajanlahti ja Iberian niemimaan rannikko

Biskajanlahden ja Iberian niemimaan rannikon merialue ulottuu Bretagnen eteläosasta Espanjan etelärannikolle. Sen kautta kulkee reitti Englannin kanaalista Välimerelle ja Afrikkaan. Euroopan rooli merimahtina on lähtöisin näiltä syntysijoilta. Tietosivu (Atlas) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) português (pt)

Välimeri

Välimeri

Välimeri on lähes täysin suljettu, suhteellisen syvä merialue, jonka keskisyvyys on 1 500 m. Vuoroveden vaihtelu on vähäistä (useimmin paikoin alle 50 cm). Tietosivu (Atlas)

Mustameri

Mustameri

Mustameri on lähes täysin suljettu, syvä meriallas. Koska sen veden happipitoisuus on alhainen, meriympäristö vahingoittuu erittäin herkästi. Tietosivu (Atlas) български (bg) Deutsch (de) English (en) français (fr) română (ro)

Syrjäisimmät alueet

EU:n syrjäisimmät alueet

EU:n syrjäisimmät alueet ovat keskellä valtamerta sijaitsevia saaria tai saariryhmiä lukuun ottamatta Ranskan Guayanaa. Niiden mukana EU:hun kuuluu laajoja trooppisia ja subtrooppisia merialueita, vaikka maa-alat ovatkin pieniä. Tietosivu (Atlas) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) português (pt)

Pohjoinen jäämeri

Pohjoinen jäämeri

Pohjoinen jäämeri on pohjoisnavan ympärillä ja Euroopan, Aasian ja Amerikan mantereiden pohjoispuolella sijaitseva suuri merialue. Tietosivu (Atlas)