Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
The European Commission has adopted a key investment package for the Slovenian maritime, fisheries and aquaculture sectors worth 32.6m, including almost 25m of EU funds, for the period 2014-2020.

Havene

Europa er omgivet af have. EU har ca. 70 000 km kystlinje. Næsten halvdelen af befolkningen i EU bor mindre end 50 km fra kysten. Næsten 40 % af EU's BNP skabes i kystområderne, og hele 90 % af EU's udenrigshandel foregår ad søvejen.

For at forbedre kendskabet til havene omkring Europa har Kommissionen udarbejdet et europæisk havatlas for alle, der er interesseret i havene og vores fælles maritime arv. Klik på linksene nedenfor, hvis du vil vide mere om havene i nærheden af dig.

Østersøen

Kort over Østersøområdet

Østersøen er næsten helt omgivet af land og – bortset fra enkelte områder – lavvandet. Vandet udskiftes meget langsomt. Områderne længst mod nord og nordøst fryser til dele af året og har meget lav saltholdighed. Informationsblad (atlas)

Nordsøen

Nordsøen

Nordsøen (eller Vesterhavet) er et halvlukket farvand, der er lavvandet, bortset fra længst mod nord. Intens menneskelig aktivitet på land og til havs gør Nordsøens økosystem stadig mere sårbart. Informationsblad (atlas)

De Keltiske Have

De Keltiske Have

De Keltiske Have omfatter Den Engelske Kanal, Det Irske Hav, Det Keltiske Hav og vandene vest for De Britiske Øer.

Dette stormomsuste farvand har længe været et travlt område for skibsfarten. Størstedelen af handelsflåden sejler øst-vest. Informationsblad (atlas)

Biscayabugten og den iberiske kyst

Biscayabugten og den iberiske kyst

Biscayabugten og den iberiske kyst strækker sig fra det sydlige Bretagne til det sydlige Spanien. Det er en del af den rute, der forbinder Den Engelske Kanal med Middelhavet og Afrika. Regionen er Europas vugge som sømagt. Informationsblad (atlas)

Middelhavet

Middelhavet.

Selv om Middelhavet er helt lukket inde, er det forholdsvis dybt (gennemsnitlig dybde: 1 500 m). Tidevandsforskellene er små, de fleste steder på under 50 cm. Informationsblad (atlas)

Sortehavet

Sortehavet.

Selv om Sortehavet er næsten helt lukket inde, er det dybt. Vandets iltindhold er lavt. Der er derfor tale om et yderst sårbart miljø. Informationsblad (atlas)

Regionerne i den yderste periferi

Regionerne i EU's yderste periferi

Med undtagelse af Fransk Guyana er regionerne i den yderste periferi øer eller øgrupper midt i et ocean. Selv om de er små, giver de EU enorme strækninger tropisk og subtropisk ocean. Informationsblad (atlas)

Nordlige Ishav

Kort over Det Nordlige Ishav

Det Nordlige Ishav (eller Arktiske Ocean) er et stort havområde omkring Nordpolen. Med de tilstødende farvande grænser det op til Europas, Asiens og Nordamerikas nordlige kyster. Informationsblad (atlas)