Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
  Prosto besedilo
Novice
The proposal is based on the recently adopted multiannual fisheries management plan for the Baltic Sea, and takes into consideration scientific advice received in May 2016.

Sveženj predlogov o reformi

Evropska komisija je 13. julija 2011 predstavila predlog reforme skupne ribiške politike EU, 2. decembra 2011 pa predlog o vzpostavitvi novega sklada za pomorsko in ribiško politiko EU za obdobje 2014–2020: Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Sporočilo o reformi skupne ribiške politike

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o reformi skupne ribiške politike COM(2011) 417

Predlog uredbe o skupni ribiški politiki

Predlog nove uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ribiški politiki COM(2011) 425

Dodatne informacije:

 • Prepoved zavržkov pdf - 15 KB [15 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)
 • Največji trajnostni donos pdf - 17 KB [17 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)
 • Regionalizacija pdf - 19 KB [19 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)
 • Socialni vidik pdf - 122 KB [122 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)
 • Prenosljive ribolovne koncesije pdf - 19 KB [19 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)

Predlog uredbe o Evropskem pomorskem in ribiškem skladu

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem pomorskem in ribiškem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 ter Uredbe Sveta št. XXX/2011 o celostni pomorski politiki COM(2011) 804

Predlog uredbe o skupni tržni politiki

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva COM(2011) 416

Sporočilo o zunanjem vidiku skupne ribiške politike

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o zunanjem vidiku skupne ribiške politike COM(2011) 424

Poročilo

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij v zvezi z obveznostjo poročanja po Uredbi Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike COM(2011) 418

Ocene učinka

 • Ocena učinka predloga Komisije za reformo skupne ribiške politike 2012 SEC(2011) 891  English (en)
 • Ocena učinka, priložena dokumentu „Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trga za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva“ SEC(2011) 883  English (en)
 • Ocena učinka, priložena dokumentu „Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem pomorskem in ribiškem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 ter Uredbe Sveta št. XXX/2011 o celostni pomorski politiki“ SEC(2011) 1416 pdf - 381 KB [381 KB] English (en)
  • Povzetek ocene učinka SEC(2011) 1417 pdf - 48 KB [48 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Mnenje odbora za oceno učinka pdf - 381 KB [381 KB] English (en)

Za medije

Videoposnetki

Zgibanke

 • Na kratko o predlogu Evropske komisije pdf - 862 KB [862 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)
 • Kako izbirate? pdf - 1014 KB [1014 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)

Govori

How do you choose?

Nasveti za trajnosten nakup. Kako se odločate pri nakupu rib?