Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Aktualności
After Sweden (last March) and Finland (May), the Commission has adopted an Action Plan with Lithuania on 26 November to further improve the control of Baltic fisheries.
Advertising fish products from the EU in the rest of the world has never been easier. Beside the promotional measures contemplated by the European Maritime and Fisheries Fund, new funds are being released to producer organisations, trade organisations and public bodies to sponsor their products and disseminate information abroad on the goodness of European fisheries products, both wild and farmed. Campaigns need to include at least another European food product, and products will feature the label: Enjoy, it's from Europe". Calls to be launched early in 2016.
Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs) aim to create a partnership to promote sustainable fisheries, based on the best available scientific advice. In this context a Joint Scientific Committee (JSC) of highly qualified scientific experts needs to be established under the EU-Mauritania SFPA in order to ensure that management measures are based on the best scientific advice available.

Reforma WPRyb

13 lipca 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła swoje propozycje dotyczące reformy wspólnej polityki rybołówstwa, a 2 grudnia 2011 r. – wniosek dotyczący nowego funduszu na unijną polityką morską i polityką rybołówstwa na lata 2014-2020: Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR).

Komunikat w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Reforma wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) COM(2011) 417

Wniosek dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie WPRyb

Wniosek dotyczący nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa COM(2011) 425

Informacje dodatkowe:

 • Zakaz odrzutów pdf - 15 KB [15 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Maksymalny podtrzymywalny połów (MSY): pdf - 17 KB [17 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Regionalizacja pdf - 19 KB [19 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Wymiar społeczny pdf - 122 KB [122 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Przekazywalne koncesje połowowe pdf - 19 KB [19 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 i rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 oraz rozporządzenie Rady nr XXX/2011 w sprawie zintegrowanej polityki morskiej COM(2011) 804

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wspólnej organizacji rynków

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury COM(2011) 416

Komunikat w sprawie zewnętrznego wymiaru WPRyb

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki rybołówstwa COM(2011) 424

Sprawozdanie

Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: dotyczące obowiązków w zakresie sprawozdawczości na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa COM(2011) 418

Ocena skutków

 • Ocena skutków dotycząca wniosku Komisji w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa SEC(2011)891. English (en)
 • Ocena skutków dołączona do dokumentu „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury” SEC(2011)883. English (en)
 • Ocena skutków dołączona do dokumentu „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 i rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 oraz rozporządzenie Rady nr XXX/2011 w sprawie zintegrowanej polityki morskiej SEC(2011) 1416 pdf - 381 KB [381 KB] English (en)
  • Streszczenie oceny skutków SEC(2011) 1417 pdf - 48 KB [48 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Opinia Rady ds. Oceny Skutków pdf - 381 KB [381 KB] English (en)

Media

Nagrania wideo

 • Finansowanie zrównoważonych wspólnot rybackich English (en)
 • Reforma WPRyb

Broszury

 • Propozycje UE w skrócie pdf - 862 KB [862 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Jakiego dokonasz wyboru? pdf - 1014 KB [1014 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Przemówienia

How do you choose?

Wskazówki: jak wybierać ryby złowione w sposób zrównoważony. A jak Ty kupujesz ryby?