Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
  Brīvs teksts
Quick access
Jaunumi
The report on the results of the public consultation on streamlining EU funding in the European Arctic has now been published on our website.
A new video that illustrates the key role of science in contributing to the so called 'Blue Growth', the maritime contribution to achieving the goals of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
On 6 May 2015 in Zadar, the Commission with the support of FARNET and the Croatian authorities will hold a conference to kick-off Community-led local development (CLLD) in fisheries areas in Croatia.

Reformu pakotne

Eiropas Komisija 2011. gada 13. jūlijā nāca klajā ar priekšlikumiem reformēt ES kopējo zivsaimniecības politiku un 2011. gada 2. decembrī ierosināja jaunu fondu ES jūrlietu un zivsaimniecības politikai 2014.-2020. gada posmam — Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fondu.

Paziņojums par kopējās zivsaimniecības politikas reformu (KZP)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai; Kopējās zivsaimniecības politikas reforma COM(2011) 417

Priekšlikums izveidot jaunu regulu par KZP

Priekšlikums jaunai Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopējo zivsaimniecības politiku COM(2011) 425

Papildu informācija

 • Izmetumu aizliegums pdf - 15 KB [15 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Maksimālais ilgtspējīgais ieguves apjoms pdf - 17 KB [17 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Reģionalizācija pdf - 19 KB [19 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Sociālā dimensija pdf - 122 KB [122 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Nododamas zvejas koncesijas pdf - 19 KB [19 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Priekšlikums regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006, Padomes Regulu (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulu Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu politiku COM(2011) 804

Priekšlikums jaunai regulai par kopējā tirgus politiku

Priekšlikums jaunai Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju COM(2011) 416

Paziņojums par KZP ārējo dimensiju

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par kopējās zivsaimniecības politikas ārējo dimensiju COM(2011) 424

Ziņojums

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai; “Par ziņošanas pienākumiem, kuri noteikti Padomes 2002. gada 20. decembra Regulā (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku” COM(2011) 418

Ietekmes novērtējumi

 • Ietekmes novērtējums attiecībā uz Komisijas priekšlikumu kopējās zivsaimniecības politikas 2012. gada reformai; SEC(2011) 891 English (en)
 • Ietekmes novērtējums, kas papildina dokumentu “Eiropas Parlamenta un Padomes regula par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju” SEC(2011) 883 English (en)
 • Ietekmes novērtējums, kas papildina dokumentu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006, Padomes Regulu (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulu Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu politiku SEC(2011) 1416 pdf - 381 KB [381 KB] English (en)
  • Ietekmes novērtējuma kopsavilkums SEC(2011) 1417 pdf - 48 KB [48 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Ietekmes novērtējuma komitejas atzinums pdf - 381 KB [381 KB] English (en)

Presei

Video

 • Finansējums zvejnieku kopienu ilgtspējai English (en)
 • KZP reforma

Brošūras

 • “EK priekšlikums pirmajā acu uzmetienā” pdf - 862 KB [862 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • “Kā jūs izvēlaties?” pdf - 1014 KB [1014 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Runas

How do you choose?

Padomi, kā izvēlēties ilgtspējīgā zvejā iegūtas zivis. Kā jūs pērkat zivis?