Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
  Vapaa tekstihaku
Quick access
Uutiset
After the European Commission had warned three countries - Curaçao, Ghana and Korea - that they were not doing enough to fight illegal fishing in November 2013, it will now grant each country an extra six months to improve the situation. The Commission will review their progress made at the end of this period.
The European Commission has expressed its disappointment with the outcomes of the 87th Annual meeting of the Inter American Tropical Tuna Commission (IATTC), which finished on 18 July in Lima, Peru.

Uudistuspaketti

Komissio esitteli 13.7.2011 EU:n kalastuspolitiikan uudistusta koskevat ehdotuksensa. Lisäksi se ehdotti 2.12.2011 vuosille 2014–2020 uutta rahoitusvälinettä, Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (EMFF).

Komission tiedonanto yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksesta

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksesta KOM(2011) 417

Ehdotus uudeksi asetukseksi yhteisestä kalastuspolitiikasta

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastuspolitiikastaKOM(2011) 425

Lisätietoja:

 • Poisheittämistä koskeva kielto pdf - 15 KB [15 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)
 • Kestävä enimmäistuotto pdf - 17 KB [17 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)
 • Alueellistaminen pdf - 19 KB [19 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)
 • Sosiaalinen ulottuvuus pdf - 122 KB [122 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)
 • Siirrettävät kalastusoikeudet pdf - 19 KB [19 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)

Ehdotus asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta [neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 sekä yhdennetystä meripolitiikasta annetun neuvoston asetuksen N:o XXX/2011 kumoamisesta] KOM(2011) 804

Ehdotus uudeksi asetukseksi yhteisestä markkinapolitiikasta

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystäKOM(2011) 416

Tiedonanto yhteisen kalastuspolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta

Komission tiedonanto yhteisen kalastuspolitiikan ulkoisesta ulottuvuudestaKOM(2011) 424

Komission kertomus

Komission kertomus elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20.12.2002 annetun asetuksen (EY) N:o 2371/2002 mukaisesta raportointivelvoitteesta KOM(2011) 418

Vaikutustenarvioinnit

 • Vaikutustenarviointi, joka liittyy komission ehdotukseen yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksesta vuonna 2012 – SEC(2011) 891 English (en)
 • Vaikutustenarviointi, joka liittyy ehdotukseen asetukseksi kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä SEC(2011) 883 English (en)
 • Vaikutustenarviointi, joka liittyy ehdotukseen asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta [asetuksen (EY) N:o 1198/2006 ja asetuksen (EY) N:o 861/2006 sekä yhdennetystä meripolitiikasta annetun asetuksen N:o XXX/2011 kumoamisesta] SEC(2011) 1416 pdf - 381 KB [381 KB] English (en)
  • Tiivistelmä vaikutustenarvioinnista SEC(2011) 1417 pdf - 48 KB [48 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto pdf - 381 KB [381 KB] English (en)

Media

Videot

Esitteet

 • Kalastuspolitiikan uudistus pähkinänkuoressa pdf - 862 KB [862 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)
 • Miten sinä valitset? pdf - 1014 KB [1014 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)

Puheet

How do you choose?

Keinoja, joilla voit edistää kalavarojen säilymistä. Miten sinä toimit kalaostoksilla?