Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
  Vaba tekst
Uudised
The Agriculture and Fisheries Council will take place in Luxembourg on 27 and 28 June 2016. The Commission will be represented by Commissioner for Agriculture and Rural Development, Phil Hogan, Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella and Commissioner for Health and Food Safety, Vytenis Andriukaitis.
The bluefin tuna fishing season in the Western and Central Mediterranean Sea and in the Adriatic Sea was open from 26 May to 24 June for purse seiners. Thanks to the implementation of an international recovery plan and to the efforts made by fishermen, catch limits for this stock could again be increased this year (the EU quota is just over 11200t in 2016, compared to 7938 t two years ago).
The European Parliament voted today on the 2nd reading of the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a multi-annual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, also known as the 'Baltic Plan' (this Regulation amends Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repeals Council Regulation (EC) No 1098/2007).

Reformipakett

13. juulil 2011 esitas Euroopa Komisjon oma ettepanekud ELi ühise kalanduspoliitika reformi kohta ning tegi 2. detsembril 2011 ettepaneku ELi merendus- ja kalanduspoliitika uue fondi kohta aastateks 2014–2020, milleks saab Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF).

Ühise kalanduspoliitika (ÜKP) reformi käsitlev teatis

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: Ühise kalanduspoliitika reform KOM(2011) 417

Ettepanek ühist kalanduspoliitikat käsitleva uue määruse kohta

Ettepanek, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu uut määrust ühise kalanduspoliitika kohta KOM(2011) 425

Täiendav teave:

 • Tagasiheitekeeld pdf - 15 KB [15 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Maksimaalne jätkusuutlik saagikus pdf - 17 KB [17 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Piirkondadeks jaotamine pdf - 19 KB [19 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Sotsiaalne mõõde pdf - 122 KB [122 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Ülekantavad püügikontsessioonid pdf - 19 KB [19 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Ettepanek Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi määruse kohta

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta [millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1198/2006 ja nõukogu määrus(EÜ) nr 861/2006 ning nõukogu määrus nr XXX/2011 integreeritud merenduspoliitika kohta] KOM(2011) 804

Ettepanek turu ühist korraldust käsitleva uue määruse kohta

Ettepanek, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu uut määrust kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta KOM(2011) 416

Teatis ühise kalanduspoliitika välise mõõtme kohta

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele ühise kalanduspoliitika välise mõõtme kohta KOM(2011) 424

Aruanne

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrusest (EÜ) nr 2371/2002 (ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta) tulenevate aruandekohustuste kohta KOM(2011) 418

Mõjuhinnangud

 • Mõjuhinnang, mis käsitleb komisjoni ettepanekut ühise kalanduspoliitika 2012. aasta reformi kohta SEK(2011) 891 English (en) ;
 • mõjuhinnang, mis on lisatud dokumendile „Ettepanek, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu uut määrust kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta” SEC(2011) 883 English (en) ;
 • mõjuhinnang, mis on lisatud dokumendile „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta [millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1198/2006 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 861/2006 ning nõukogu määrus nr XXX/2011 integreeritud merenduspoliitika kohta]” SEK(2011) 1416 pdf - 381 KB [381 KB] English (en)
  • Mõjuhinnangu kommenteeritud kokkuvõte SEK(2011) 1417 pdf - 48 KB [48 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Mõju hindamise komitee arvamus pdf - 381 KB [381 KB] English (en)

Press

Video

 • Kalapüügiga tegelevate jätkusuutlike kogukondade rahastamine English (en)
 • ÜKP reform

Brošüürid

 • Euroopa Komisjoni ettepaneku ülevaade pdf - 862 KB [862 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Mille alusel valida? pdf - 1014 KB [1014 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Kõned

How do you choose?

Nõuanded jätkusuutlikult püütud kala valimiseks. Kuidas teie kala ostate?