Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
  Zadejte libovolný text
Quick access
Aktuality
Fisheries in Europe are further progressing to sustainability in the North and West of the European Union. More fish can be harvested, thereby contributing to improved revenues for our fishermen and their communities.
The European Commission has published its annual consultation paper in preparation for setting next year's fish quota later in the year.
A new consultation is on-line

Balíček reforem

Evropská komise 13. července 2011 představila návrh reformy společné rybářské politiky EU a 2. prosince 2011 navrhla vytvoření nového fondu pro námořní a rybářskou politiku EU na léta 2014–2020: Evropského námořního a rybářského fondu (EMFF).

Sdělení o reformě společné rybářské politiky (SRP)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Reforma společné rybářské politiky (SRP) COM(2011) 417

Návrh nového nařízení o SRP

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné rybářské politice COM(2011) 425

Další informace:

 • Zákaz výmětů pdf - 15 KB [15 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Maximální udržitelný výnos pdf - 17 KB [17 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Regionalizace pdf - 19 KB [19 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Sociální dimenze pdf - 122 KB [122 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Převoditelné koncese k rybolovu pdf - 19 KB [19 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Návrh nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu [zrušující nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízení Rady (ES) č. 861/2006 a nařízení Rady č. xxxx/2011 o integrované námořní politice] COM(2011) 804

Návrh nového nařízení o společné organizaci trhu

Návrh nového nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury COM(2011) 416

Sdělení o vnější dimenzi společné rybářské politiky

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o vnější dimenzi společné rybářské politiky COM(2011) 424

Zpráva

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o povinnosti podávat zprávy podle nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky COM(2011) 418

Posouzení dopadů

 • Posouzení dopadů návrhu Komise ohledně reformy společné rybářské politiky 2012 SEK(2011) 891 English (en)
 • Posouzení dopadů k dokumentu „Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury“ SEK(2011) 883 English (en)
 • Posouzení dopadů k dokumentu „Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu [zrušující nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízení Rady (ES) č. 861/2006 a nařízení Rady č. xxxx/2011 o integrované námořní politice]“ SEK(2011) 1416 pdf - 381 KB [381 KB] English (en)
  • Souhrn posouzení dopadů SEK(2011) 1417 pdf - 48 KB [48 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Stanovisko výboru pro posouzení dopadů pdf - 381 KB [381 KB] English (en)

Sdělovací prostředky

Videozáznamy

 • Finanční prostředky vynakládané na udržitelnost rybářských komunit English (en)
 • Reforma SRP

Brožury

 • Stručně o návrhu EK pdf - 862 KB [862 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Podle čeho při nákupu vybíráte? pdf - 1014 KB [1014 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Projevy

How do you choose?

Tipy, jak si vybírat ryby, které byly získány v rámci udržitelné produkce. Podle čeho si v obchodě vybíráte ryby?