Рибарство

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Търсене
Новини
The European Commission's yearly proposal for the 2017 fishing opportunities has now been supplemented with figures for the Baltic Sea cod stocks, an item that did not feature in previous versions of this year's Commission's proposals.
A meeting of the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) in Rome drew to a successful close on 23 September. This meeting was devoted to the implementation of the medium-term strategy for the sustainability of Mediterranean and Black Sea fisheries: the assembly agreed on timeframe and prioritisation of actions, funding and quantifiable goals.
The 38th annual meeting of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO) took place from 19 to 23 September 2016 in Varadero, Cuba. NAFO Contracting Parties decided on total allowable catches (TACs) for a number of stocks. Under the leadership of the EU and Canada, NAFO also set the course for improved fisheries management in the high seas.

Пакет за реформа

На 13 юли 2011 г. Европейската комисия представи своите предложения за реформа на общата политика на ЕС в областта на рибарството, а на 2 декември 2011 г. предложи да се създаде нов фонд на Съюза за политиката в областта на морското дело и рибарството за периода 2014—2020 г. – Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Съобщение относно реформата на общата политика в областта на рибарството (ОПОР)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Реформа на общата политика в областта на рибарството – COM(2011) 417

Предложение за нов регламент относно ОПОР

Предложение за нов регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата политика в областта на рибарството COM(2011) 425

Допълнителна информация:

 • Забрана за изхвърляне на улов pdf - 15 KB [15 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Максимален устойчив улов pdf - 17 KB [17 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Регионализация pdf - 19 KB [19 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Социално измерение pdf - 122 KB [122 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Прехвърляеми риболовни концесии pdf - 19 KB [19 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Предложение за регламент относно Европейския фонд за морско дело и рибарство

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета и Регламент № XXX/2011 на Съвета относно интегрираната морска политика – COM(2011) 804

Предложение за нов регламент относно общата организация на пазарите

Предложение за нов регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури – COM(2011) 416

Съобщение относно външното измерение на ОПОР

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно външното измерение на общата политика в областта на рибарството – COM(2011) 424

Доклад

Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно задълженията за докладване съгласно Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството – COM(2011) 418

Оценки на въздействието

 • Оценка на въздействието във връзка с предложението на Комисията от 2012 г. за реформа на общата политика в областта на рибарството – SEC(2011) 891 English (en)
 • Оценка на въздействието, придружаваща документа „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури“ – SEC(2011) 883 English (en)
 • Оценка на въздействието, придружаваща документа „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета и Регламент № XXX/2011 на Съвета относно интегрираната морска политика“ – SEC(2011) 1416 pdf - 381 KB [381 KB] English (en)
  • Резюме на оценката на въздействието – SEC(2011) 1417 pdf - 48 KB [48 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Становище на Комитета за преглед на оценките на въздействието pdf - 381 KB [381 KB] English (en)

За медиите

Видеоклип

 • Финансиране за общности, прилагащи устойчиви риболовни практики English (en)
 • Реформа на ОПР

Брошури

 • Предложението на ЕК накратко pdf - 862 KB [862 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Как избирате? pdf - 1014 KB [1014 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Изказвания и речи

Съвети как да избирате риба, уловена или отгледана чрез устойчиви методи. Как си купувате риба?