Рибарство

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Търсене
Новини
The final report of the fifth Joint Scientific Committee (JSC) organized in the framework of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement (SFPA) between the European Union (EU) and Guinea Bissau (GB) between 10 and 12 May 2016 is now available
The European Commission has taken another step in fleshing out the rules for data collection in the fisheries sector.

Пакет за реформа

На 13 юли 2011 г. Европейската комисия представи своите предложения за реформа на общата политика на ЕС в областта на рибарството, а на 2 декември 2011 г. предложи да се създаде нов фонд на Съюза за политиката в областта на морското дело и рибарството за периода 2014—2020 г. – Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Съобщение относно реформата на общата политика в областта на рибарството (ОПОР)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Реформа на общата политика в областта на рибарството – COM(2011) 417

Предложение за нов регламент относно ОПОР

Предложение за нов регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата политика в областта на рибарството COM(2011) 425

Допълнителна информация:

 • Забрана за изхвърляне на улов pdf - 15 KB [15 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Максимален устойчив улов pdf - 17 KB [17 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Регионализация pdf - 19 KB [19 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Социално измерение pdf - 122 KB [122 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Прехвърляеми риболовни концесии pdf - 19 KB [19 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Предложение за регламент относно Европейския фонд за морско дело и рибарство

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета и Регламент № XXX/2011 на Съвета относно интегрираната морска политика – COM(2011) 804

Предложение за нов регламент относно общата организация на пазарите

Предложение за нов регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури – COM(2011) 416

Съобщение относно външното измерение на ОПОР

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно външното измерение на общата политика в областта на рибарството – COM(2011) 424

Доклад

Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно задълженията за докладване съгласно Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството – COM(2011) 418

Оценки на въздействието

 • Оценка на въздействието във връзка с предложението на Комисията от 2012 г. за реформа на общата политика в областта на рибарството – SEC(2011) 891 English (en)
 • Оценка на въздействието, придружаваща документа „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури“ – SEC(2011) 883 English (en)
 • Оценка на въздействието, придружаваща документа „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета и Регламент № XXX/2011 на Съвета относно интегрираната морска политика“ – SEC(2011) 1416 pdf - 381 KB [381 KB] English (en)
  • Резюме на оценката на въздействието – SEC(2011) 1417 pdf - 48 KB [48 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Становище на Комитета за преглед на оценките на въздействието pdf - 381 KB [381 KB] English (en)

За медиите

Видеоклип

 • Финансиране за общности, прилагащи устойчиви риболовни практики English (en)
 • Реформа на ОПР

Брошури

 • Предложението на ЕК накратко pdf - 862 KB [862 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Как избирате? pdf - 1014 KB [1014 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Изказвания и речи

Съвети как да избирате риба, уловена или отгледана чрез устойчиви методи. Как си купувате риба?