Sök
Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Direktlänkar

Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken

En ny gemensam fiskeripolitik från den 1 januari 2014

Rådet och parlamentet har antagit en ny gemensam fiskeripolitik. Den träder i kraft den 1 januari 2014 och ska återställa fiskbestånden till hållbara nivåer, stoppa resursförstörande fiskemetoder och skapa nya möjligheter till jobb och tillväxt i kustområdena. Detta vill EU uppnå genom att införa förbud mot att kasta fångst överbord, ge näringen större ansvar och decentralisera besluten, prioritera vattenbruk, stödja småskaligt fiske, förbättra rönen om fiskbeståndet och ta ansvar i vatten utanför EU med hjälp av internationella avtal.

Europeiska havs- och fiskerifonden ska ge ekonomiskt stöd till den gemensamma fiskeripolitiken och bidra till EU:s blå ekonomi. Den 25 januari nådde Europaparlamentet och rådet en politisk överenskommelse om Europeiska havs- och fiskerifonden för 2014–2020. Överenskommelsen innebär att fonden kan träda i kraft senare i år när Europaparlamentet har antagit texterna i april 2014.

Havs- och fiskerifonden ska stödja återuppbyggnaden av fiskbestånd, minska fiskets påverkan på havsmiljön och gradvis avskaffa onödiga utkast av fisk. Stöd kommer att gå till småskaligt fiske, unga fiskare och lokalt fiske. Det ska främja innovation, hjälpa fiskesamhällena att diversifiera sina ekonomier, finansiera projekt som skapar nya jobb och förbättra livskvaliteten längs de europeiska kusterna. Fonden ska också stödja vattenbruket i EU.

Viktiga etapper för reformen
Europeiska rådet  Europeiska rådet   Europaparlamentet  Europaparlamentet   Europeiska kommissionen  Europeiska kommissionen  
Klicka på respektive rubrik för mer information.

28/01/2014
Commissioner Damanaki welcomes EMFF agreement
The European Commission has today welcomed the political agreement reached between the European Parliament and the Council on the 2014-2020 European Maritime and Fisheries Fund (EMFF). Läs mer
24/01/2014
Commissioner Damanaki to launch new campaign to promote sustainable fishing
On Monday 27 January, Maria Damanaki, Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, will launch the European Commission's 'Inseparable' campaign to promote sustainable fishing across Europe at an event in Hamburg's International Maritime Museum, co-hosted by the city's mayor, Olaf Scholz.  The event builds on the momentum of the reform of the Common Fisheries Policy which came into force in January 2014. Läs mer
15/01/2014
Reform in Europe is possible! – The Lesson of EU fisheries
Speech by Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, at the Pan-European Conference for EU reform, London, UK Läs mer


Reforming European Fisheries