Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Direktlänkar

Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken

Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken

En ny gemensam fiskeripolitik från den 1 januari 2014

Rådet och parlamentet har antagit en ny gemensam fiskeripolitik. Den träder i kraft den 1 januari 2014 och ska återställa fiskbestånden till hållbara nivåer, stoppa resursförstörande fiskemetoder och skapa nya möjligheter till jobb och tillväxt i kustområdena. Detta vill EU uppnå genom att införa förbud mot att kasta fångst överbord, ge näringen större ansvar och decentralisera besluten, prioritera vattenbruk, stödja småskaligt fiske, förbättra rönen om fiskbeståndet och ta ansvar i vatten utanför EU med hjälp av internationella avtal.

Europeiska havs- och fiskerifonden ska ge ekonomiskt stöd till den gemensamma fiskeripolitiken och bidra till EU:s blå ekonomi. Den 25 januari nådde Europaparlamentet och rådet en politisk överenskommelse om Europeiska havs- och fiskerifonden för 2014–2020. Överenskommelsen innebär att fonden kan träda i kraft senare i år när Europaparlamentet har antagit texterna i april 2014.

Havs- och fiskerifonden ska stödja återuppbyggnaden av fiskbestånd, minska fiskets påverkan på havsmiljön och gradvis avskaffa onödiga utkast av fisk. Stöd kommer att gå till småskaligt fiske, unga fiskare och lokalt fiske. Det ska främja innovation, hjälpa fiskesamhällena att diversifiera sina ekonomier, finansiera projekt som skapar nya jobb och förbättra livskvaliteten längs de europeiska kusterna. Fonden ska också stödja vattenbruket i EU.