Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Prihláste sa k odberu nášho elektronického spravodajcu
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Rýchly prístup

Reforma spoločnej rybárskej politiky

Nová spoločná rybárska politika od 1. januára 2014

Nová spoločná rybárska politika (SRP), ktorú spoločne schválili Rada a Európsky parlament, sa uplatňuje od 1. januára 2014. Cieľom novej SRP je obnoviť udržateľný stav populácií rýb, zastaviť nehospodárne metódy rybolovu a vytvoriť nové príležitosti pre tvorbu pracovných miest a rast v pobrežných oblastiach. Na dosiahnutie týchto cieľov sa politika zameriava na oblasti, ako sú zákaz odhadzovania úlovkov, prenesenie kompetencií na sektor a decentralizácia rozhodovacieho procesu, uprednostnenie akvakultúry, podpora maloobjemového rybolovu, zlepšovanie vedeckých poznatkov týkajúcich sa stavu populácií a prevzatie zodpovednosti za zahraničné vody prostredníctvom medzinárodných dohôd EÚ.

Európsky námorný a rybársky fond je finančný nástroj na podporu realizácie reformovanej spoločnej rybárskej politiky (SRP) a podporu európskeho „modrého“ hospodárstva. 25. januára Európsky parlament a Rada dosiahli politickú dohodu o Európskom námornom a rybárskom fonde (EMFF) na roky 2014 – 2020. Táto dohoda je rozhodujúcim krokom k tomu, aby potom, ako Európsky parlament prijme príslušné dokumenty v apríli 2014, EMFF nadobudol účinnosť.

EMFF bude podporovať obnovu populácie rýb, zmierňovanie vplyvu rybolovu na morské prostredie a postupné odstránenie nehospodárneho odhadzovania úlovkov. Poskytne podporu pre maloobjemové rybné hospodárstva, mladých rybárov a miestne rybné hospodárstva. Zintenzívni inovácie, miestnym spoločenstvám pomôže diverzifikovať ich hospodárstva, bude financovať projekty, vďaka ktorým sa vytvoria nové pracovné príležitosti, a zlepší kvalitu života v európskych pobrežných oblastiach. Takisto podporí európsku akvakultúru, aby mohla plne rozvinúť svoj potenciál.

Hlavné fázy reformy
Európska rada  Európska rada   Európsky parlament  Európsky parlament   Európska komisia  Európska komisia  
Viac informácií po kliknutí na každý nadpis.

28/01/2014
Commissioner Damanaki welcomes EMFF agreement
The European Commission has today welcomed the political agreement reached between the European Parliament and the Council on the 2014-2020 European Maritime and Fisheries Fund (EMFF). Viac
24/01/2014
Commissioner Damanaki to launch new campaign to promote sustainable fishing
On Monday 27 January, Maria Damanaki, Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, will launch the European Commission's 'Inseparable' campaign to promote sustainable fishing across Europe at an event in Hamburg's International Maritime Museum, co-hosted by the city's mayor, Olaf Scholz.  The event builds on the momentum of the reform of the Common Fisheries Policy which came into force in January 2014. Viac
15/01/2014
Reform in Europe is possible! – The Lesson of EU fisheries
Speech by Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, at the Pan-European Conference for EU reform, London, UK Viac


Reforming European Fisheries