Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid

Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid

Een nieuw visserijbeleid met ingang van 1 januari 2014

Door de Raad en het Parlement is een nieuw Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) overeengekomen dat sinds 1 januari 2014 van kracht is. Met het nieuwe GVB moeten de visbestanden weer op een duurzaam niveau komen, moet een einde worden gemaakt aan verspillende visserijpraktijken, en worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor werkgelegenheid en groei in kustgebieden. Om deze doelen te bereiken wordt teruggooi verboden, krijgt de sector meer bevoegdheden, wordt de besluitvorming gedecentraliseerd, krijgt aquacultuur voorrang, wordt kleinschalige visserij ondersteund, wordt de wetenschappelijke kennis over de visstand verbeterd en neemt de EU, in het licht van de internationale overeenkomsten, ook in buitenlandse wateren haar verantwoordelijkheid.

Het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) geeft financiële steun voor de tenuitvoerlegging van de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid en om de blauwe economie in Europa te stimuleren. Op 25 januari hebben het Europees Parlement en de Raad politieke overeenstemming bereikt over het EFMZV voor de periode 2014-2020. Dit was een belangrijke stap op weg naar de inwerkingtreding van het EFMZV later dit jaar, zodra het Europees Parlement zich in april 2014 over de teksten heeft gebogen.

Het EFMZV dient ter ondersteuning van het herstel van de visbestanden, vermindering van de gevolgen van de visserij voor het mariene milieu en de geleidelijke uitbanning van de teruggooi. Het fonds gaat steun verlenen aan kleinschalige visserij, jonge vissers en lokale visserij. Het fonds gaat innovatie stimuleren, gemeenschappen helpen bij het diversifiëren van hun economie, nieuwe banenprojecten financieren en de kwaliteit van leven aan de Europese kusten verbeteren. Ook gaat het EFMZV de Europese aquacultuur ondersteunen, zodat zij tot volle bloei kan komen.