Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid

Een nieuw visserijbeleid met ingang van 1 januari 2014

Door de Raad en het Parlement is een nieuw Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) overeengekomen dat sinds 1 januari 2014 van kracht is. Met het nieuwe GVB moeten de visbestanden weer op een duurzaam niveau komen, moet een einde worden gemaakt aan verspillende visserijpraktijken, en worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor werkgelegenheid en groei in kustgebieden. Om deze doelen te bereiken wordt teruggooi verboden, krijgt de sector meer bevoegdheden, wordt de besluitvorming gedecentraliseerd, krijgt aquacultuur voorrang, wordt kleinschalige visserij ondersteund, wordt de wetenschappelijke kennis over de visstand verbeterd en neemt de EU, in het licht van de internationale overeenkomsten, ook in buitenlandse wateren haar verantwoordelijkheid.

Het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) geeft financiële steun voor de tenuitvoerlegging van de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid en om de blauwe economie in Europa te stimuleren. Op 25 januari hebben het Europees Parlement en de Raad politieke overeenstemming bereikt over het EFMZV voor de periode 2014-2020. Dit was een belangrijke stap op weg naar de inwerkingtreding van het EFMZV later dit jaar, zodra het Europees Parlement zich in april 2014 over de teksten heeft gebogen.

Het EFMZV dient ter ondersteuning van het herstel van de visbestanden, vermindering van de gevolgen van de visserij voor het mariene milieu en de geleidelijke uitbanning van de teruggooi. Het fonds gaat steun verlenen aan kleinschalige visserij, jonge vissers en lokale visserij. Het fonds gaat innovatie stimuleren, gemeenschappen helpen bij het diversifiëren van hun economie, nieuwe banenprojecten financieren en de kwaliteit van leven aan de Europese kusten verbeteren. Ook gaat het EFMZV de Europese aquacultuur ondersteunen, zodat zij tot volle bloei kan komen.

Belangrijkste stadia van de hervorming
Europese Raad  Europese Raad   Europees Parlement  Europees Parlement   Europese Commissie  Europese Commissie  
Klik op een titel voor meer informatie.

28/01/2014
Commissioner Damanaki welcomes EMFF agreement
The European Commission has today welcomed the political agreement reached between the European Parliament and the Council on the 2014-2020 European Maritime and Fisheries Fund (EMFF). Lees meer
24/01/2014
Commissioner Damanaki to launch new campaign to promote sustainable fishing
On Monday 27 January, Maria Damanaki, Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, will launch the European Commission's 'Inseparable' campaign to promote sustainable fishing across Europe at an event in Hamburg's International Maritime Museum, co-hosted by the city's mayor, Olaf Scholz.  The event builds on the momentum of the reform of the Common Fisheries Policy which came into force in January 2014. Lees meer
15/01/2014
Reform in Europe is possible! – The Lesson of EU fisheries
Speech by Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, at the Pan-European Conference for EU reform, London, UK Lees meer


Reforming European Fisheries