Žuvininkystė

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Paieška
    Laisvas tekstas
Sparti prieiga

Bendrosios žuvininkystės politikos reforma

Bendrosios žuvininkystės politikos reforma

Nuo 2014 m. sausio 1 d. vykdoma nauja bendroji žuvininkystės politika

Taryba ir Parlamentas susitarė dėl naujos bendrosios žuvininkystės politikos. Ji pradėjo galioti 2014 m. sausio 1 d. Naująja politika siekiama užtikrinti, kad žuvų ištekliai atsikurtų iki tvaraus lygio, padaryti galą netausiai žvejybai ir sukurti naujų darbo vietų bei ekonomikos augimo galimybių pakrančių regionuose. Šių tikslų siekiama draudimu išmesti žuvis į jūrą, galių sektoriui suteikimu ir decentralizuotu sprendimų priėmimu, teikiant pirmenybę akvakultūrai, remiant nedidelio masto žuvininkystę, gerinant mokslo žinias apie išteklių būklę ir prisiimant atsakomybę užsienio vandenyse remiantis ES tarptautiniais susitarimais.

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas yra finansavimo priemonė, kuria bus remiamas reformuotos bendrosios žuvininkystės politikos įgyvendinimas ir kuri padės skatinti Europos mėlynąją ekonomiką. Europos Parlamentas ir Taryba pasiekė politinį susitarimą dėl 2014–2020 m. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) sausio 25 d. Šis susitarimas – esminis žingsnis link EJRŽF įsigaliojimo šiais metais, po to, kai Europos Parlamentas 2014 m. balandį priims teisinius tekstus.

EJRŽF bus remiamas žuvų išteklių atkūrimas, mažinamas žuvininkystės poveikis jūrų aplinkai ir laipsniškai baigiamas netausus priegaudos išmetimas į jūrą. Parama bus teikiama smulkiajai ir vietos žvejybai bei jauniems žvejams. Ja bus skatinamos inovacijos, bendruomenėms padedama įvairinti savo ekonomiką, finansuojami projektai, kuriais kuriamos naujos darbo vietos ir gerinamas Europos pakrančių gyventojų gyvenimas. Iš fondo bus remiama ir Europos akvakultūra, kad būtų galima pasinaudoti visomis jos galimybėmis.